Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bienvenu en France

Skapad 2018-08-28 11:02 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola F Moderna språk - språkval
Välkommen till vår första kurs i franska eller rättare sagt vår resa genom Frankrike. På vår första etapp på resan kommer du att få lära dig lite om städerna Paris, Dijon och Lyon, men förstås också olika sätt att hälsa och hur man presenterar sig.

Innehåll

Bienvenu, kurs 1

 

Tid: v 34-37

 

Förmågor:

 • Förstå talad franska

 • Förstå texters innehåll

 • Använda strategier för lyssnande och läsning

 • Uttrycka sig i muntlig och skriftlig interaktion.

 • Använda strategier i interaktion

 • Jämföra olika områden där franska används med egna kunskaper och erfarenheter

 

Mål:

 • Att lära dig om Frankrikes geografi: städer (särskilt Paris, Dijon, Lyon), floderna bergskedjorna samt att kunna reflektera över liknelser och skillnader mellan Sverige och Frankrike.

 • Att muntligt och skriftligt kunna presentera sig själv och samtala om var man bor, heter, ålder, syskon, husdjur.

 • Att känna till hur den franska flaggan ser ut.

 • Att kunna ord för olika husdjur

 • Att kunna läsa och förstå utdrag från olika broschyrer.

 

Instruktioner:

Vi kommer att arbeta utifrån La Nouvelle Chouette A, kap 1-3.

Övningarna kommer att vara av blandad karaktär: muntliga övningar, hörövningar, skrivövningar, läsövningar.Examinationsuppgift:

 

 • Att muntligt och skriftligt kunna presentera sig själv utifrån namn, ålder och var man bor, v 37

 • Att kunna olika hälsningsfraser, ställa frågor om namn, ålder, var man bor, v 38

 

Du visar dina kunskaper i dialoger, hörövningar samt muntligt och på skriftligt test.

 

 • Att kunna ord för olika husdjur, v 39

 

Du visar dina kunskaper i dialoger, hörövningar samt muntligt och på skriftligt

Test.

 

 • Att lära dig om Frankrikes geografi: de största städerna, floderna bergskedjorna samt att kunna reflektera över liknelser och skillnader mellan Sverige och Frankrike.

 

I diskussioner under lektioner främst kopplade till vykorten som inleder varje kapitel, visar du fortlöpande att du kan göra jämförelser och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser.

 

Genom undervisningen i den här kursen ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Uppgifter

 • Att kunna presentera sig

Matriser

M2
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, Lgr 11 Brattebergsskolan åk 7-9

LYSSNA OCH LÄSA - Elevens förmåga att:

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA - Elevens förmåga att:

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

MODERNA SPRÅK I VÄRLDEN - Elevens förmåga att:

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: