Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning - Årskurs 6 HT 2018

Skapad 2018-08-28 11:04 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 6 Matematik
I det här kapitlet kommer du lära dig om talsystemet. Du kommer även att träna på att förstå och räkna med tal i bråkform och decimalform.

Innehåll

Det här ska du som elev lära dig

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna

 • vad begreppen inom avsnittet betyder
 • förstå vårt talsystem
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform
 • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • beräkna andel, delen och det hela.
 • metoder för att göra beräkningar och lösa problem med de fyra räknesätten, både med och utan miniräknare
 • göra en bedömning om ditt svar är rimligt

Begrepp du ska behärska:

 • naturliga tal
 • siffra
 • tal
 • udda tal
 • jämnt tal
 • decimalform
 • bråkform
 • rationella tal
 • blandad form
 • avrundning
 • addition
 • term
 • summa
 • subtraktion
 • differens
 • multiplikation
 • faktor
 • produkt
 • division
 • täljare
 • nämnare
 • kvot

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar med uppgifter i grupp och matteboken där metoder och resonemang tränas.
Vi har genomgångar som tar upp metoder och begrepp.
Vi övar på att redovisa våra tankegångar både muntligt och skriftligt.

Planering

Vecka 34 - decimaltal och tal i bråkform, vi repeterar multiplikationstabellerna
Vecka 35 - avsnitt 1.1 Olika slags tal
Vecka 36 - avsnitt 1.2 Bråkform och blandad form
Vecka 37 - avsnitt 1.3 Bråkform och decimalform, läxa 1
Vecka 38 - avsnitt 1.4 Hur stor är delen, läxa 2
Vecka 39 - avsnitt 1.5 De fyra räknesätten, läxa 3
Vecka 40 - avsnitt 1.6 Räkna med miniräknare och avsnitt 1.7 På utflykt med kanot, läxa 4
Vecka 41 - diagnos på avsnittet, träna mer, blandade uppgifter och fördjupning
Vecka 42 - träna mer, blandade uppgifter och fördjupning, skriftligt prov på avsnittet

Uppgifter

 • Läxa 1 - matematik

 • Läxa 2 - matematik

 • Läxa 3 - matematik

 • Läxa 4 - matematik

 • Diagnos - tal och räkning

 • Skriftligt prov - tal och räkning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Tal och räkning - Årskurs 6 HT 2018

Nivå 1
Du kan
Nivå 2
Du kan i huvudsak
Nivå 3
Du kan relativt väl
Nivå 4
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
inte helt lösa olika problem eller bedöma rimligheten i ditt svar
lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Du kan till viss del bedöma rimligheten i svaret. använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Du kan växla mellan dina lösningar och med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. lösa problem i flera steg inom avsnittet.
lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Du kan växla mellan dessa uttrycksformer och motiverar dina tillvägagångssätt. Du kan med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
inte helt de vanliga begreppen inom arbetsområdet
förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet
förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Begrepp
inte helt olika siffrors position i positionssystemet
olika siffrors position och därmed dess värde, ex. vilken siffra är tiondelssiffran i talet 3,456
Begrepp
inte helt storleksordna och placera in decimaltal på en tallinje
storleksordna och placera in decimaltal och bråktal på en tallinje. Ex. avgöra vilket tal som är störst utav 1,306 och 1,230
storleksordna bråktal samt decimaltal som innehåller olika många siffror och placera in decimaltal på en tallinje.
Begrepp
inte helt växla mellan tal i bråkform och tal i blandad form
växla mellan tal i bråkform och tal i blandad form
använda och växla mellan tal i bråkform och tal i blandad form
använda och växla mellan tal i bråkform och tal i blandad form med stor säkerhet
Begrepp
inte helt avrunda heltal
avrunda heltal
avrunda heltal och tal i decimalform
Metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
inte helt använda dig av fungerande metoder för beräkningar med de fyra räknesätten med heltal, bråktal och decimaltal
använda dig av fungerande metoder, både i huvudet och skriftligt, för beräkningar med de fyra räknesätten med heltal, bråktal och decimaltal. Ex. beräkna 4,5 + 1,7
med säkerhet använda lämpliga metoder både i huvudet och skriftligt för beräkningar med de fyra räknesätten med heltal, bråktal och decimaltal.
olika metoder för att lösa uppgifter. Du motiverar och väljer metod efter vad som ska lösas. metoder för att lösa problem med hjälp av algebra och då använda kunskaper från andra delar av matematiken
Metoder
inte helt en metod för att beräkna delen, andelen och det hela
en metod för att beräkna delen, andelen och det hela. Ex 1. Hur mycket 3/5 av 10 är. Ex 2.Du köper något för en 1/4 av din pengar och det motsvarar 30 kr, hur mycket hade du från början.
metoder för att beräkna delen, andelen och det hela både med tal i bråkform och decimalform
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
inte helt förstå en instruktion eller motiverar inte dina förklaringar eller ställer frågor
förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området.
förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
inte helt redovisa dina tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de går att följa.
redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Du använder lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Du använder rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Du kan föra ett resonemang kring problem samt uttrycka dig med matematiska begrepp och termer.
muntligt redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder ett riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: