Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans försörjning

Skapad 2018-08-28 11:26 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 8 Geografi
För 50 år sedan tillverkades nästan alla kläder som köptes i svenska butiker i Sverige. Hur är det nu för tiden? För att få svar på den frågan kan man läsa på någon av de små lappar som finns fastsydda på de kläder vi köper. Där kan man se att exempelvis skjortan, byxorna eller skorna är tillverkade i Kina, Indien, Kambodja, Bangladesh eller något annat land i Asien. Andra tillverkningsländer är länder i Europa som Portugal, Grekland, Bulgarien och Litauen. Den viktigaste orsaken till att klädbranschen i rika länder har flyttat tillverkningen till andra länder är lönekostnaden. Att sy kläder kräver en stor arbetsinsats och därför är lönerna viktiga för att hålla ner produktionskostnaden. Att arbetare i låglöneländer syr våra kläder kan ses som något bra då det leder till att man får ett jobb i dessa länder och de som lever i fattigdom kan få bättre livsvillkor. Men! Många av de stora klädföretagen har fått kritik för att arbetarna i fabrikerna har så låga löner att de inte går att leva på, försörja familjen. Några andra vanliga problem inom den globala klädindustrin är att arbetarna utsätts för giftiga kemikalier, damm, farliga maskiner/byggnader, långa arbetstider, barnarbete.

Innehåll

Momentet behandlar följande övergripande frågor;

  • Hur skiljer sig fördelningen av arbetskraften åt mellan olika näringsgrenar, till exempel jordbruk, industri, service, om man jämför rika länder med fattiga länder?
  • På vilket sätt påverkar produktionen och konsumtionen människors levnadsmiljöer?
  • Varför ligger olika industrier där de ligger?
  • Vad krävs det för att handel ska uppstå?
  • Vilka för-och nackdelar medför internationell handel?

 

Tid

Vecka 35-39

 

Arbetsform

Genomgångar, gruppdiskussioner, arbeta enskilt- och i grupp.

Träningsfrågor kommer att finnas i boken och även delas ut på lektionerna.

 

Examinationsform

 Skriftligt prov:

Torsdag 27/9 -18 (8A)

Fredag 28/9 -18 ((8B)

 

Kunskapskrav

  • Du kan använda geografiska begrepp.
  • Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras.
  • Du kan beskriva geografiska mönster av handel och kommunikation och resonera om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid, samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  • Du kan resonera om klimatförändringar och ge olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika dekar av världen.
  • Du ska ha kunskap om vilka för- och nackdelar som den ökade globaliseringens har medfört för människan och samhället?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: