👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska klass 4 2018

Skapad 2018-08-28 12:00 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Engelska
HT 2018

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

 

Undervisning, för att nå målen kan du:

. Lyssna på upplästa texter från Magic

. Öva på att återberätta texter du lyssnat på 

. Arbeta i workbook

. Träna på dialoger

. Delta i olika lekar och spel

 

Mål och bedömning

När vi är klara med detta ska du kunna:

Du ska kunna delta i en dialog där vi pratar om din familj, kläder, mat och hobbys

Du ska då kunna använda lämpliga ord och fraser på engelska och ställa frågor 

 

Du ska förstå innehållet i enkel tydlig talad engelska (förstå när du lyssnar på en text)

Du visar genom att svara på hörförståelseuppgifter i workbook samt att du ska kunna återberätta texter du lyssnat på

Du ska kunna skriva korta texter på engelska så att mottagaren förstår vad du menar.

 

 

Uppgifter

 • Engelskaläxa vecka 42

 • Engelskaläxa v.45

 • Engelskaläxa: vecka 43

 • Engelskaläxa vecka 41

 • Engelskaläxa 46

 • Engelskaläxa vecka 47

 • Engelskaläxa vecka 48

 • Engelskaläxa vecka 51

 • Eng-läxa vecka 49

 • Engelskaläxa vecka 50

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska klass 4 HT 2018

Engelska klass 4 HT 2018

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Hållplats 4
Tala/samtala
 • En  E 6
Du har ett otillräckligt ordförråd och använder svenska ord. Du behöver stöd för att göra dig förstådd i samtal om tex din familj, kläder, mat, hobbys
Du har ett ganska bra ordförråd och kan göra dig förstådd i samtal om tex din familj, kläder, mat hobbys
Du har ett bra ordförråd och kan göra dig förstådd i samtal om tex din familj, kläder, mat hobbys Du kan även föra samtalet vidare genom att ställa någon fråga
Du har ett mycket bra ordförråd och kan berätta utförligt om tex din familj, kläder, mat hobbys Du kan även föra samtalet vidare genom att ställa flera frågor
Lyssna och förstå
 • En  E 6
Du har svårigheter att förstå innehåll och sammanhang. Du behöver förklaring på svenska. Du fastnar på enstaka okända ord
Du förstår i stora drag och lyssnar till helheten trots att du inte förstår alla ord
Du förstår det mesta av huvudinnehållet i enkel och talad tydlig engelska
Du förstår innehållet i enkel och tydlig talad engelska och kan även redogöra för detaljer.
Skriva
 • En  E 6
Behöver hjälp av läraren för att skriva ett meddelande eller en enkel text på engelska.
Försöker på egen hand skriva ett meddelande eller kortare text så att mottagaren i huvudsak förstår budskapet.
Kan skriva ett meddelande eller en kortare text så att mottagaren förstår innehåll och budskap.
Behärskar att skriva ett meddelande eller kortare text så att budskapet går fram. Använder övervägande korrekt stavning och har viss förståelse för grammatisk struktur.