Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och gemenskap

Skapad 2018-08-28 12:12 i Förskolan Logården Östhammar
Skapa trygghet och gemenskap på avdelningen
Förskola
Den här terminen på Kojan har vi fått fem nya barn, fem barn är kvar sen förra terminen och tre ytterligare barn kommer in under hösten. Därför väljer vi att lägga mycket fokus på dels trygghet men också gemenskap.

Innehåll

BAKGRUND

Som nämnt ovan utgör barnen på Kojan tillsammans en barngrupp som är nya för varandra för den här terminen. Därav känner vi att det är av stor vikt att tillsammans med barnen skapa trygghet och gemenskap i denna nya grupp. Vi vill att barnen ska lära känna varandra, se likheter och olikheter och utifrån det skapa en gemenskap i gruppen.

MÅL

Pedagogerna syftat till att skapa trygghet bland såväl barnen som deras vårdnadshavare. Målet är att alla som vistas på förskolan skall känna trygghet och gemenskap.

Pedagogerna vill att alla barnen ska känna att de tillsammans med resten av barnen på avdelningen skapar en grupp med trygghet, gemenskap och ett tillåtande klimat.

METOD - GENOMFÖRANDE

Pedagogerna är närvarande och stöttar, vägleder barnen.

Vi skapar tillsammans gemenskapsväggen som kommer att utvecklas under terminen med det barnen visar intresse för, vi har börjat med att skapa trygghetstavlor till varje barn för att kunna gå dit och tanka vid behov. Men tavlorna fyller också ett syfte i att visa på att familjer och människor ser både lika och olika ut.

Vi vill att alla barn ska känna sig välkomna och sedda. Att alla barn är viktiga.

Vi är med barnen när de leker och utforskar.

 

DOKUMENTATION

Genom unikum dokumenterar vi både för egen del samt för att kunna delge vårdnadshavare om hur vi arbetar för att skapa trygghet och gemenskap.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt under våra avdelningsplaneringar.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: