Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande med Diddi

Skapad 2018-08-28 12:19 i Centrala Förskolan Dal-Jerk Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Babblaren Diddi symboliserar skapande och kreativitet.

Innehåll

Nuläge

Barnen visar intresse för att måla och skapa. Detta visar dem genom att verbalt uttrycka detta eller genom att peka på pennor, färger eller skapande material. Inför jul anser vi att skapande av julpyssel och andra skapande aktiviteter blir mer aktuellt och ett givande bidrag till verksamheten. 

Mål

 • Låta barnen testa olika material och tekniker inom skapande. 
 • Genom skapandet får barnen öva sin finmotorik och koordinationsförmåga. 

Syfte 

Syftet med att arbeta med Diddi är att uppmuntra barnen till att utöva sin kreativitet och låta barnen skapa med olika färger och material.

Genomförande 

Barnens intressen styr vad som skapas och vi pedagoger bör då vara lyhörda för barnens tankar och idéer. Skapandet skall ske både spontant då barnen själva uttrycker detta, samt att vi pedagoger skall skapa tillsammans med barnen under mer planerade former. Skapandet kan både ske enskilt eller i grupp.

 

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Sker kontinuerligt i arbetslaget under gemensam reflektionstid.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: