👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik och samhällets ekonomi

Skapad 2018-08-28 12:21 i Centralskolan Tierp
Politik och ekonomi
Grundskola 9 Samhällskunskap
Under kommande veckor ska din förståelse för demokratiska beslutsprocesser vidgas. Vi kommer till en början att fokusera på riksdagsvalet 2018 samt delta i ett skolval med efterföljande diskussioner. När vi sedan går vidare med området "Samhällets ekonomi" kommer ni att ges möjlighet att till exempel reflektera kring samband mellan politiska ideologier och olika ekonomiska system som marknadsekonomi, blandekonomi och planekonomi.

Innehåll

Arbetssätt:

* Textläsning i SH B (Interskol)

* Textläsning PM boken i samhällslära

* Instuderingsfrågor

* analys- och resonemangsuppgifter från "Samhällskunskap 7-9" (Gleerups). Arbetsformen varierar mellan EPA (Enskilt, Par, Alla) och enskilt arbete

* Film 

* Föreläsningar 

* PM-spelet

* Kahoot

* "Het linje" (uppgift kring att värdera och uttrycka ståndpunkter)

Redovisningsformer

Ni visar era kunskaper i diskussioner/Kahoot samt uppgifter som:

* Häfte kring politiska val, riksdag/regering och demokrati/diktatur (repetition åk 8)

* Häfte kring centrala begrepp, det ekonomiska kretsloppet mm

* "Uppgift" Sveriges budget (analys)

* Uppgift "Konsekvenser av ett beslut"

 

 

 

Matriser

Sh
Politik och samhällets ekonomi

Nivå 1
Grundläggande kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Nivå 3
Mycket goda kunskaper
Begrepp/samhällsstrukturer (förmåga 1)
Exempel på begrepp: direkt demokrati, representativ demokrati, liberalism, kommunism, budget, BNP, inkomst, utgift, skatt, bidrag, marknadsekonomi...
Du kan använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt i diskussioner/skrivuppgifter
Du använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner/skrivuppgifter
Du använder begrepp och modeller kontinuerligt i diskussioner/skrivuppgifter
Samhällsstrukturer (förmåga 3)
Du visar hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver samband inom och mellan olika samhällsstrukturer Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument ur olika perspektiv
Du visar förmåga till att beskriva något samband mellan till exempel politiska- och ekonomiska strukturer. Exempel: Du resonerar kring hur ett lands ekonomiska system kan kopplas till en politisk ideologi Du tar ställning kring olika politiska frågor (t ex i uppgiften "het linje) Du kan resonera kring någon konsekvens av ett politiska beslut
Du tar ställning kring olika politiska frågor och motiverar din åsikt (t ex i uppgiften "het linje") Du kan resonera kring någon konsekvens av minst två politiska beslut Du visar förmåga till att beskriva förhållandevis komplexa samband mellan till exempel politiska- och ekonomiska strukturer Exempel: Du resonerar kring hur något lands ekonomiska system kan kopplas till en politiska ideologi och ger exempel på ett sådant land samt vilka som har rätt att rösta
Du visar förmåga till att beskriva komplexa samband mellan till exempel politiska- och ekonomiska strukturer Exempel: Du resonerar kring hur några länders olika ekonomiska system kan kopplas till politiska ideologier och ger exempel på några sådana länder samt vilka som har rätt att rösta Du tar ställning kring olika politiska frågor och motiverar din åsikt men kan även se det ur ett annat perspektiv (t ex i uppgiften "het linje") Du kan resonera kring flera konsekvenser av olika politiska beslut
Analys/resonemang (förmåga 3)
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang.
Du analyserar t ex budgetpropositionen från 2016 och resonerar sedan kring skillnader som skulle kunna inträffa om något av riksdagspartierna varit i majoritetsställning
Du analyserar t ex budgetpropositionen från 2016 och resonerar sedan kring skillnader som skulle kunna inträffa om något av riksdagspartierna varit i majoritetsställning (du resonerar utifrån minst två partier)
Du analyserar t ex budgetpropositionen från 2016 och resonerar sedan kring skillnader som skulle kunna inträffa om något av riksdagspartierna varit i majoritetsställning (du resonerar utifrån fler än två partier)
Demokratiska värden (förmåga 4)
Du har kunskaper om demokratiska rättigheter och skyldigheter
Du har kunskaper om valets rutiner och vilka som får rösta i de tre olika valen
Du har goda kunskaper om valets rutiner och en utvecklad förståelse kring vilka som har rätt att rösta
Du har mycket goda kunskaper om valets rutiner och en utvecklad förståelse kring vilka som har rätt att rösta
Källor (förmåga 5)
Du kan använda olika källor på ett fungerande sätt
Du har förmåga att hitta fakta i källor t ex i budgetpropositionen från 2016
Du har god förmåga att hitta fakta i källor t ex i budgetpropositionen från 2016