Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VALAFFISCH åk 7

Skapad 2018-08-28 12:38 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Bild
VALAFFISCHEN

Gemenskap. Kärlek. Lycka. Livsviktighet. Hållbar utveckling. Lön. Makt. Kunskap. Omsorg. Jämställdhet. Frihet.

Med affischens hjälp ska betraktaren ryckas med och övertygas

Innehåll

Mål

Du ska kunna;

 • skapa berättande och informativa bilder
 • använda tekniker, verktyg och material
 • kombinera former, färger och bildkompositioner
 • utveckla egna idéer
 • välja handlingsalternativ som leder det bildskapande arbetet

Arbetets innehåll

FÖLJANDE MOMENT INGÅR

1.  INTRODUKTION

      Jag går igenom grunderna i Layout

2.  UPPGIFTEN

      Ni ska tillsammans två och två göra en valaffisch till ett eget påhittat parti. På valaffischen ska ni skriva tre viktiga saker som ert parti står för. De tre sakerna ska vara något som ni tycker är viktigt för 12-13 åringar som bor i Sverige. Ni ska alltså rikta er till andra 12-13 åringar som kan tänka rösta på er. Affischen ska vara i A3 format. Titta gärna på FNs Barnkonvention och använd dig av den kunskap du fått på So lektionerna.3. PLANERA/SKISSA/TÄNK

 1. Bestäm ett partinamn - som du kan kunna förklara och förtydliga i en affisch.
 2. Diskutera i gruppen och kom överens om tre saker som är viktiga för ert parti. Skriv på kladdpapper.
 3. Planerar affischen utseende - funderar hur bilden skulle kunna illustreras för att sticka ut, väcker nyfikenhet och påverkar betraktaren att stanna upp och dras med av budskapet.
 4. Affischen ska innehålla - bild, text och partiets logotyp. Bilden bör; stödja texten, förtydliga/förklara innehållet, intressera betraktaren, spela på betraktarens känslor som skräck, humor m.m.  Bilden bör; innehåller symboler, parafraser och värdeperspektiv
 5. Börja skissa - låt fantasin flöda.


4. SKAPA  - teknik valfri d.v.s collage (klipp/klistra), rita/måla, datorredigering eller blandning av alla teknikerna. .

 1. Storlek på bildytan -bilderna ska ha stora former och figurer, som täcker hela bildytan, gärna med överskärningar.
 2. Färgläggningen - kontrastrika/signalfärger med kraftfulla konturer.
 3. Bokstäver - stora versaler, korta slogan/rubriker, perspektiv
 4. Logotyp -
 5. Layout - hänsyn ska tas till balansen, marginaler kring kanterna, vikten, symetrin/asymetrin, riktningar m.m.5. PRESENTATION
- Ni kommer att få presentera ert parti

6. REFLEKTION/BEDÖMNING  -  Vi kommer att prata om varandras affischer och titta på layouten. Två bra och en sak att tänka på.

Matriser

Bl
VALAFFISCH åk 7 ht 2014

BILD OCH FORMSPRÅK

Bilder + Rubriker + Slogan + Logotyper + Bakgrunden
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LAYOUT/KOMPOSITION
- placering - storlek - riktning - balans - vikt
Bildspråket är; Delvis utvecklat
Bildspråket är; Utvecklat
Bildspråket är; Mycket Utvecklat

TEKNIKER OCH MATERIAL + BILD OCH FORMSPRÅK

Bilder + Rubriker + Slogan + Logotyper + Bakgrunden
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
FÄRGSÄTTNING
- färghantering - kontraster - konturer - skuggning - genomarbetad - finesser - detaljer
Bildspråket är; Delvis utvecklat
Bildspråket är; Utvecklat Variation
Bildspråket är; Mycket utvecklat Stor variation Iderikt

TYDLIGT BUDSKAP MED KREATIVA IDEER

Tydlig medryckande affisch som spelar på betraktarens känslor och lockar betraktaren.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
AFFISCH
- berättande - informativt - medryckande (känslor) - tydlig - genomarbetad - parafraser - symboler - värdeperspektiv
Budskapet är; Tydlig Genomarbetad på ett ganska bra sätt Du kan ; Hjälpa till att utveckla idéer Återanvänder Omarbetar bilder På ett ganska bra sätt
Budskapet är; Tydlig Genomarbetad på ett bra sätt Du kan; Med hjälp utveckla egna idéer Återanvänder Omarbetar bilder på ett bra sätt
Budskapet är: Tydlig Genomarbetad på ett mycket bra sätt Du kan; Utveckla egna idéer Återanvänder Omarbetar bilder på ett mycket bra sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: