Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Summer talk (eng 5)

Skapad 2018-08-28 12:40 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
Your summer holiday has now passed and it’s time to make a new effort in school. Have you heard of the word summertalker (sommarpratarna)? If not, you will know the meaning of the word after this project. You have been chosen to be the school’s summer talker. You will plan and record a short program where you are the main character. The length of your talk should be approximately 5 minutes. The main goal is to capture the listeners’ interest – to entertain. You will tell your story in the Swedish Radio programme Sommar i P1 (Summer in Channel 1).

Innehåll

 

Your summer holiday has now passed and it’s time to make a new effort in school. Have you heard of the word summertalker (sommarpratarna)? If not, you will know the meaning of the word after this project. You have been chosen to be the school’s summer talker. You will plan and record a short program where you are the main character. The length of your talk should be approximately 5 minutes. The main goal is to capture the listeners’ interest – to entertain. You will tell your story in the Swedish Radio programme Sommar i P1 (Summer in Channel 1).

 

We will listen to Felix PewDiePie Kjellberg. We will get under the skin of the world’s biggest YouTube star, PewDiePie or Felix Kjellberg, as he’s actually called. We will listen to his story about his success, what his next step is and so on.

 

 

 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/421641?programid=2071 PewDiePie

 

 

 

This is what we will do

 

·       Listen to and discuss PewDiePie’s summer talk

 

·       Write a script

 

·       Read your script several times and try to improve your text, pay attention to grammar, vocabulary and pronunciation

 

·       Prepare a presentation

 

·       Give and receive feedback

 

·       Record your presentation by using an application “Opinion” or by downloading Simple Audio Recorder or Simple Audio Voice Sound Recorder

 

·       Present it to your class

 

 

 

What should be included in your script?

 

·       An introduction

 

·       A content

 

·       A conclusion

 

The content has to include two songs, 20 seconds each. At the end of this project you will have to be prepared give reasons for why you have chosen these particular songs.

 

·       Try to use as many “linking words” as you can. You will receive a list a several linking words. However, do not overuse them. Linking words will help you structure the text as well as adding to the formality.

 

 

 

·       Try to vary your language, do not use the same word over and over and over and over and over.

 

 

 

 

 

 

 

Topics you can talk about

 

·       Something you love for example a sport, a piece of music

 

·       A person that has affected your life somehow

 

·       A happy memory

 

·       What you dream about

 

·       A sad memory

 

·       A special trip

 

·       Some memory from your childhood

 

·       Something ironic or embarrassing that has happened to you

 

·       Something that makes you happy

 

·       Something that makes you sad

 

 

 

Plan or schedule

 

You will have

 

·       two lessons to write the script.

 

·       one lesson to give and receive feedback

 

·       one lesson to process and work through everything you have written.

 

·       one lesson to record your presentation.

 

 

 

 

 

Discuss PewDiePie’s summer talk in small groups

 

1.       What is PewDiePie famous for?

 

2.       What is PewDiePie most proud of? How come?

 

3.       What does he mean by the expression ”if you want something – grab it!”?

 

4.       He says ”success always comes with a cost”? Explain what he means.

 

5.       “I am humble in front of my fans”. What does he mean by that? Why do you think he feels that way?

 

6.       In some ways you can say that PewDiePie is a role-model for young people. How come? Do you think he is a good/bad role-model? State your opinion.

 

7.       Make a summary of PewDiePie’s summer talk. Length approximately 400 words.

 

 

 

 

 

 

 

 

Why are we doing this? The curriculum states the following about areas that we need to work with:

 

Kommunikationens innehåll

 

  • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.

 

Reception

 

  • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.

 

Produktion och interaktion

 

  • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Matriser

Eng
Engelska 5 - Centralt innehåll och Kunskapskrav

E
D
C
B
A
Läs- och hörförståelse
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo, och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo, och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo, och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Muntlig interaktion
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: