Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering Trönö Förskola 2018-2019

Skapad 2018-08-28 12:44 i Trönö förskola Söderhamn
Robotprogrammering i södra skolområdet Trollhättans kommun
Förskola
—Vi har ett uppdrag att stimulera och utmana barns intresse för teknik. Programmering är ett språk som barn kommer att behöva lära sig att förstå och använda eftersom det kommer vara en förutsättning för många framtida yrken. Med programmering i förskolan lär vi oss att se mönster på ett lekfullt och kreativt sätt.

Innehåll

 

Nuläge

Barnen växer upp i ett tekniksamhälle. Vi använder datorn och iPads dagligen i vårt arbete, i hemmet och på fritiden, så det känns helt naturligt att barnen ska på ett lustfyllt sätt lära sig hur tekniken fungerar på förskolan.

 

Syfte

Syftet med att arbeta med programmering på förskolan är att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin förståelse och sina olika förmågor kring begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, läge och riktning, föra och följa resonemang. Lära sig se mönster, problemlösa i steg för steg, bryta ner problem samt att lära sig ta bort onödiga detaljer. Datalogiskt tänkande. 

 

Genomförande

Vi jobbar med fysisk/analog programmering genom att prata om begrepp och att ge instruktioner i flera led. T.ex. dansprogrammering, programmera en kompis, programmera en kompis med ögonbindel, bygga banor till en kompis med hjälp av pilar, klippa och klistra och göra egna banor och upprepa mönster-pärlhalsband.

Vi programmerar Bee-botar. Bee-bot är en liten robot som kan förflytta sig i olika riktningar med hjälp av förinställda knapptryckningar. Det enkla handhavandet gör att även de yngre barnen kan träna logiskt tänkande felsökning, samarbete, kommunikation och enkel programmering.

Vi tillverkar egna banor som passar våra teman som vi jobbar med på "blädderblocks papper" eller så lägger vi bilder under vår genomskinliga vaxduk som är ritad i ett rutmönster (15x15 cm). Vi bygger också banor med hjälp av kaplastavar, ställer hinder eller rita former och lägger ut på olika ställen och låter roboten hitta sin väg dit. Barnen får också jobba me Bee-bot appenBee-Bot av TTS Group https://appsto.re/se/3C2ZD.i  och Blue-bot appen: Blue-Bot av TTS Group

https://itunes.apple.com/se/app/blue-bot/id957753068?mt=8

Barnen samarbetar oftast två och två men ibland i grupp.

Barnen får träna på att diskutera med en kompis hur de ska få Bee-boten att ta sig till sitt mål. Det gör vi genom att vi först tänker ut ett mål dit vi vill att Bee-boten ska gå. Efter vi har tänkt ut målet programmerar vi koderna för det.

Programmering handlar om att instruera en maskin eller dator att utföra ett visst arbete.

Vi använder ord som programmering, kod, algoritmer, loop. 

Algoritm = En lista över i vilken ordning man ska göra saker. En instruktion eller ett recept.

Instruktioner för att lösa en uppgift. Instruktionen måste vara detaljerad så att alla som läser instruktionen kan lösa uppgiften.

Barnen får spela spel på iPaden som går ut på att träna programmering. 

De yngsta barnen börjar med att spela: LOOPIMAL

De som är lite äldre spelar: Kodable

De äldsta spelar: code.org

Barnen får spela efter förmåga det är inte åldern som styr. De spelar oftast två och två och ibland samarbetar de vid en iPad.

—

 

—Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att dokumentera det vi gör med hjälp av foton och filmer. Dokumentationen läggs i bloggen på Unikum och ev i barnens lärloggar.

Ansvar

Pedagogen som ansvarar för aktiviteten ansvarar också för dokumentation och uppföljning.

Uppföljning

Vi följer upp och reflekterar tillsammans med barnen efter aktiviteterna. Personalen reflekterar tillsammans på fredagar när vi har gemensam reflektionstid. Vi analyserar våra reflektioner en gång i månaden.

 

Tips på spel och lärmiljöer

—https://code.org/

LOOPIMAL by YATATOY av Lucas Zanotto https://appsto.re/se/j_mG5.i

Kodable - K-5 Coding Curriculum for Elementary av SurfScore, Inc https://appsto.re/se/RDPBI.i

Free Logical Game for Kids: Turtle Logic 2 av Alexandre Minard https://itunes.apple.com/se/app/free-logical-game-for-kids-turtle-logic-2/id1118309957?mt=8

Code Karts -  Förkodningslogik av EDOKI ACADEMY
https://itunes.apple.com/se/app/code-karts-f%C3%B6rkodningslogik/id1222704761?mt=8

Blue-Bot av TTS Group
https://itunes.apple.com/se/app/blue-bot/id957753068?mt=8

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: