Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde 1: Normer och värden

Skapad 2018-08-28 13:05 i Lönneberga förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vi vill uppmuntra till funderingar kring likheter och olikheter, att vi alla är lika mycket värda men ändå olika och därmed unika.

Innehåll

Mål

- förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. (Lpfö98/16  s.10)

- att barn visar förståelse för allas lika värde oavsett ålder, kön samt könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. (mål från arbetsplanen i Fokuspärmen, diskrimineringsgrunderna)

Bakgrund

Vi vill stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter och eventuella missförstånd som kan uppstå. Vi vill också ge dem verktyg för att hantera och uttrycka sina egna känslor samtidigt som de kan utveckla en förståelse och empati för andra människor. Vi är olika men lika mycket värda och därmed UNIKA!!

Arbetssätt/Undervisning. 

- Läsa "Kompisböckerna" + diskussioner och uppdrag utifrån dessa

- Sjunga "Kompissången" på fruktsamlingen

- Göra gemensamma kompisregler + "Aspens kompishjärta"

- Situationsbilder med diskussionsfrågor (Bamse)

- Att dagligen skapa, upprätthålla och förmedla en levande värdegrund

 

Uppgifter

- se nedan

Reflektion/Analys

- Vi har nu vid två tillfällen läst boken "Sprida Glädje". Efter det diskuterat: Vad blir DU glad av? 

 

 

Uppgifter

 • Kompissången

 • Kompisböckerna

 • Kompisregler

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: