Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomfysik HT-18 Mu16A och Mu16B

Skapad 2018-08-28 13:27 i Munkegärdeskolan Kungälv
Pedagogisk planering till området atomfysik.
Grundskola 9 Fysik
Vi arbetar med atomfysik och kommer diskutera, granska och ta ställning till hur vi idag och i framtiden bör använda radioaktiva ämnen – dessa ämnen både räddar och tar liv. Vi kommer planera och genomföra vetenskapliga undersökningar om olika typer av strålning som skapas av radioaktiva ämnen beskriva och förklara begrepp som atom, atomkärna, elektron, partikelaccelerator, jon, isotoper, gammastrålning, halveringstid, bakgrundsstrålning samt strål- dos och dosimeter.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar med:

 •  hur den klassiska fysiken genomgick en revolution i början av 1900-talet och hur det förändrade vår syn på naturen och vårt sätt att leva

 •  hur det gick till när forskarna upptäckte att atomen består av mindre delar och hur forskningen om atomens inre pågår än idag

 •  hur en atom är uppbyggd och vad isotoper är för något

 •  hur elektromagnetisk strålning skapas, till exempel ljus och röntgenstrålning

 •  hur det gick till när forskarna upptäckte radioaktiva ämnen och hur det har förbättrat människans levnadsvillkor

 •  hur man mäter strålning, till exempel med radonmätare och dosimeter, och hur man skyddar sig mot strålning

 •  hur atombomben utvecklades och hur strålning kan påverka människokroppen

 •  hur vi använder strålning i till exempel medicinsk utrustning och för att fastställa åldern på gammalt organiskt material

 •  hur vi lärt oss hantera kärnenergi för att bygga kärnkraftverk samt hur det påverkat våra livsvillkor

 •  samtala om och argumentera för kärnenergins för- och nackdelar samt hur vi kan lösa samhällets energibehov i framtiden 

 

Arbetssätt:

 • genomgångar
 • texter
 • frågor
 • filmer
 • diskussioner

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Vi kommer på lektionstid arbeta på olika sätt för att du ska kunna lära dig så mycket som möjligt. Vi varierar arbetsformerna baserat på era behov och önskemål. 

I slutet av området görs en utvärdering som ligger till grund för nästa områdes upplägg.

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Genom att du:

 • genomför arbetsuppgifter på lektionerna
 • svarar på frågor på oförberedda för förberedda förhör
 • deltar i muntliga diskussioner
 • svarar på frågor vid ett avslutande prov

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

 

Se veckoplanering enligt länkat dokument på classroom. Plnaerat läxförhör v. 4 prov v. 10.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Fy  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: