👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP, IKT

Skapad 2018-08-28 15:33 i Lorensberga F-6 Ludvika
Grundskola F – 4 Svenska NO (år 1-3) Teknik SO (år 1-3)
Vi börjar att arbeta med IKT (information- och kommunikationsteknik) på fritids, vår tanke med denna aktivitet är att alla barn, oavsett tidigare erfarenhet, på ett lustfyllt och lekande sätt vilja prova på IKT och få kunskap om vad det innefattar.

Innehåll

Vi kommer använda den här tekningen i verksamheten på fritids i form av digitala verktyg som kameror, surfplattor och datorer. Dessa verktyg kommer vi att använda och utnyttja när vi anser att det passar in. Det kan till exempel vara för att hitta information, se på instruktionsfilmer, söka efter inspiration, arbeta med kreativt skapande med mera.

Genom att ställa frågor och samtala kring etik, moral och känslor arbetar vi ständigt med värdegrundsfrågor.

Vi diskuterar till exempel:

 • Hur kan jag göra för att vara en schysst kompis på internet?
 • Vad ska jag göra om jag råkar ut för något obehagligt eller kränkande på internet?
 • Vad kan jag göra om jag märker att någon annan råkar illa ut?
 • Hur skulle det kännas om någon skrev taskiga saker om mig i ett spel eller på en social mötesplats på internet?
 • Vad ska jag göra om jag av misstag hamnar på en vuxensida eller webbplats med obehagligt innehåll

Mål

Barnen skall få möjlighet till att förstå vad IKT är och hur man kan använda det i praktiken på fritids som lek och lustfyllt lärande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -