👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion 0-100

Skapad 2018-08-28 15:39 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Nu har vi jobbat mycket med 0-10 och ska gå vidare till ett större talområde. Men kolla här! 2+4=6, 12+4=16, 42+34=76 och 6-4=2, 16-4=12, 76-34=42. Vi har ju nytta av 0-10 även i talområdet 0-100.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha elevaktiva genomgångar där vi använder oss av en varsin mini-whiteboard. Under arbetets gång kommer vi ha tillgång till olika konkreta material så som centimo för att konkretisera ental, tiotal och hundratal. Vi kommer att arbeta i Pixel 2A men även med olika arbetsblad som ibland är nivåanpassade. I undervisningen kommer vi arbeta kooperativt i par och grupp där eleverna får träna på begrepp och att förklara för varandra så att de andra förstår hur man tänker men även enskilt. 

Mål för arbetsområdet:

Efter avslutat arbetsområde kommer du som elev vara säkrare på:

- dela in tal i tiotal och ental

- att använda dig av lämpliga strategier vid räkning med addition och subtraktion inom talområdet 0-100

- att förklara hur du löser en uppgift

- huvudräkning inom talområdet 0-20

- att förklara matematiska begrepp som: addition, addera, subtraktion, subtrahera, dubbelt, hälften, ental, tiotal, hundratal och likhetstecknet

Så här kommer arbete att bedömas:

I slutet av arbetet kommer eleverna få göra diagnosen i Pixel 2A där förmågan att dela in tal i tiotal och ental testas samt förmågan att använda sig av lämpliga strategier vid addition och subtraktion inom talområdet 0-100. Elevens arbete under lektionerna kommer också att vägas in här till elevens fördel. Genom det kooperativa arbetet i klassrummet kommer jag bedöma din förmåga att förklara hur du löser uppgifter samt förståelsen för de olika begreppen. Elevens förmåga att räkna i huvudet testas genom diamantdiagnoser. Dessa diagnoser kommer vi göra flera gånger under arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3