Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs en film

Skapad 2018-08-28 16:05 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Läs en film Syftet med ” Läs en film” är att uppmuntra eleverna att arbeta med litteratur och film, eftersom bildkonsumtion har ett stort utrymme i vår vardag. Att analysera en film och en bok kan leda till stimulans av fantasi, inlevelse, kommunikation och symboliskt tänkande och förmåga att samarbeta och lösa problem.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska få både lyssna till boken "Sagan om Despereaux", läsa delar av något kapitel i skolan samt efter vi läst klart boken se filmen "Sagan om Despereaux" för att jämföra skillnader och likheter mellan boken och filmen. Vi kommer att arbeta med detta under veckorna 37-43

Innehåll

 

Dina mål

 

 • Du ska kunna läsa enkla texter med flyt.

 • Du ska visa att du förstår vad texten handlar om vid högläsning och när du läser själv genom att du deltar i reflekterar över ord och innehåll.

 • Du ska kunna samtala om innehållet i boken och filmen samt göra enkla jämförelser.

 

 

 

Bedömning

 

 • Vi kommer att bedöma din förmåga att läsa.

 • Vi kommer att bedöma din förmåga att förstå texter vid högläsning.

 • Vi kommer att bedöma din förmåga att förstå det du själv läser.

 • Vi kommer att bedöma din förmåga att samtala och föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i boken och filmen.

 

 

 

Undervisning

·        Du kommer att få läsa några sidor ur boken ”Sagan om Despereaux” i skolan.

·        Du kommer att få lyssna på högläsning av ”Sagan om Despereaux” i skolan.

·        Du kommer att få samtala om texten och frågor som berör dig.

·        Du kommer att få se filmen ”Sagan om Despereaux” i skolan.

·        Du kommer att diskutera och jämföra innehållet i boken, både muntligt och skriftligt.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: