Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldens hemlighet

Skapad 2018-08-28 17:55 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Visst är det mysigt när man äntligen har kommit in i en bra bok! Man vill bara läsa och läsa. Tillsammans ska vi nu få dela upplevelsen av boken Eldens hemlighet, som är skriven av Henning Mankell. Boken handlar om Sofia som trots många hemska upplevelser lyckas skaffa sig ett värdigt liv. Henning Mankell var en av våra mest lästa och uppskattade författare i Sverige och utomlands. Sofia finns i verkligheten och var nära vän till Henning Mankell.

Innehåll

Tidsplan / Lektionsplanering och arbetssätt

 Vi kommer att arbeta med den här boken under vecka 36 och fram till jullovet. Vi läser och arbetar med ett kapitel i veckan.

 Ni läser hemma och resten av arbetet gör vi under lektionstid.

 

Vi kommer att:

 • ha uppgifter inlagda i Classroom Eldens hemlighet, som är kopplade till bokens olika kapitel, t ex olika läsförståelseuppgifter.
 • läsa en del utdrag ur texten gemensamt. Då tränar vi bland annat högläsning och att resonera kring texter och texters budskap.
 • träna oss i att läsa mellan raderna och dra egna slutsatser. 
 • träna oss i att bygga vidare på vad andra i klassen har sagt.
 • ha diskussioner om hur författaren bygger upp sin text, dvs de genretypiska dragen för berättande texter.

 

 

 

 Bedömning

Du bedöms fortlöpande under lektionerna samt på dina inlämnade uppgifter i Classroom.

 

 

Begreppslista
skönlitteratur, sakprosa, berättande texter,  resonera

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Eldens hemlighet

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Läsa med flyt
Jag läser med ett bra flyt, pausar och betonar på rätt ställen.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag läser med flyt.
Jag läser med flyt. Dessutom pausar jag där det behövs.
Jag läser med flyt. Min röst är varierad och jag anpassar mitt läsande efter texten och betonar viktiga ord och händelser.
Läsförståelse
Jag säger och skriver tydliga sammanfattningar av texten.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag säger eller skriver svar på frågor "på raden".
Jag säger eller skriver svar på frågor "mellan raderna".
Dessutom drar jag paralleller med mina egna upplevelser och med andra texter.
Budskap och upplevelse
Jag beskriver min upplevelse av läsningen och kan resonera om textens budskap.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag säger eller skriver om min upplevelse av texten och kan resonera i ett led.
Jag säger eller skriver om min upplevelse av texten och kan resonera i flera led.
Dessutom är mina resonemang väl underbyggda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: