Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati åk 4

Skapad 2018-08-28 20:04 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Du ska få möjlighet att lära dig mer om skolan och dess funktion och hur den styrs. Du kommer även att få möjlighet att lära dig om olika lagar och regler och vad som händer när unga människor begår brott. samt mobbning. Vi läser ur Puls samhällskunskap. Vi ser på film. Vi diskuterar tillsammans i klassen. Vi läser ur läroplanen. Du visar dina kunskaper genom att vara delaktig i diskussioner samt ett skriftligt prov på ovanstående delar.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vi ska lära oss om demokrati. Bland annat hur beslut fattas, vilka som fattar beslut och hur man kan påverka politiska beslut.

Innehåll

Vi kommer till stor del utgå från den lgr11-anpassade boken "Puls samhällskunskap".

Eleverna kommer att se en serie om demokrati och diktatur 

Eleverna kommer att få diskutera och ta ställning till elevnära samhällsfrågor 

Eleverna kommer att lära sig hur det politiska systemet är uppbyggt i Sverige samt få lära sig hur det fungerar på andra platser i världen. 

Eleverna kommer att få lära sig hur man som individ kan påverka politiska beslut samt vad vi har för politiska aktörer i Sverige.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
A. Samhällskunskap, matris åk 4-6

Begrepp
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Påverkan och resonemang
Du kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka
Du kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Argumentera
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Kunskaper om demokrati
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: