Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2018-08-28 20:21 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Biologi
Varje år händer det. Det blir svalare och kvällarna lite mörkare. Skogens färger ändras, ja tom dofterna förändras. Men vad är det faktiskt som händer och VARFÖR händer det? Det ska vi ta reda på mer om.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

...du utvecklar din förmåga att...

 • använda begrepp för att beskriva
  • skogens olika ekosystem
  • årstidsskiftningar
 • följa instruktioner och göra undersökningar i skogsmiljö 
 • framföra åsikter om skogens betydelse för människan.

 

 

Så här ska vi arbeta...

Vi ska tillsammans ta reda på...

 • vad det är som styr våra årstider 
 • hösttecken i skogen
 • hur en skog är uppbyggd - vi planterar träd i slutet på vårterminen
 • trädkunskap
 • nedbrytning
 • vad fotosyntesen innebär och betydelse den har?
 • vad näringsskedjor är och vad händer om en länk i kedjan försvinner?
 • hur man kan bruka skogen och vilka positiva och negativa effekter det kan ha
 • allemansrätten

 

Det ska vi göra genom att ...

 • läsa texter 
 • diskutera tillsammans i olika grupperingar
 • gå ut i "skogsmiljöer" och uppleva
 • göra enkla undersökningar 
 • se faktafilm
 • varje elev planterar ett träd

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • kan beskriva skogens olika ekosystem (fotosyntes, nedbrytning, näringskedjor) med hjälp av naturvetenskapliga begrepp.
 • kan beskriva årstidernas växlingar.
 • du kan följa instruktioner och genomföra enkla undersökningar i skogsmiljö
 • framföra åsikter om skogens betydelse för människan 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: