Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2A

Skapad 2018-08-28 20:32 i Östra skolan Falun
I Favorit matematik kommer du träna matematiska metoder, mönster och begrepp, lösa problem och resonera matematik.
Grundskola 1 Matematik
Du kommer att få arbeta med och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen till att resonera och använda konkret material; enskilt, och i par och tillsammans med alla dina kamrater.

Innehåll

Du kommer att få arbeta med och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen till att resonera och använda konkret material; enskilt, och i par och tillsammans med alla dina kamrater. 

Du kommer att få träna på:

 • Naturliga tal 1-100 
 • Huvudräkning
 • Addition och subtraktion med ental och tiotal 
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång 
 • Addition och subtraktion med uppställning
 • Multiplikation med 2, 5, och 10
 • Kommunikativa lagen
 • Division
 • Tal i bråkform
 • Matematiska begrepp; fler, färre, jämnt, udda, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, addera, subtraktion, subtrahera, ental, tiotal, och lika med.

Du ska utveckla din:

 • Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen  som fler, färre, jämnt, udda, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, addera, subtraktion, subtrahera och lika med.
 • Metakognitiv förmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • Förklara och göra beräkningar muntligt och skriftligt inom talområdet 0-100
 • Markera tal på en tallinje och se talmönster
 • Kunna talens grannar och storleksordna tal
 • Reflektera kring olika uppgifter och kunna välja olika strategier.
 • Analysera och lösa problem med olika strategier
 • Använda dig och visa förståelse för begrepp som;  större än, mindre än, fler, färre, hälften, dubbelt, addition, addera, subtraktion, subtrahera och lika med. 

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • enskilt och i par-arbete
 • på genomgångar
 • diagnostiska avstämningar

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: