👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2018-08-28 21:39 i Fageredsskolan Falkenberg
Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen. Du kan prata om några saker som gör att människor mår bra eller dåligt.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Vi lär oss faktakunskaper om kroppsdelarnas funktion och utifrån det får vi förståelse för hur man kan ta ansvar för sin egen kropp för att den ska må bra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att använda kunskaper i biologi för att diskutera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
Att kunna genomföra undersökningar.
Att använda begrepp för att kunna förklara samband i människokroppen.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Du ska kunna prata om några saker som gör att människor mår bra eller dåligt.
Du ska kunna göra enkla undersökningar.
Du kan berätta om upplevelser av ljud, ljus, temperatur, smak och doft med hjälp av dina sinnen.
Du kan visa och berätta om dina undersökningar med text och bilder.

Undervisning och arbetsformer

Film
Faktatexter
Undersökningar
Experiment
Dokumentation
Intervjuer
Diskussioner om vad vi ska göra för att må bra.
Lekar
Sånger om kroppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3