Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2018-08-29 04:40 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 6 Matematik
Vi arbetar med de fyra räknesätten.

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Du ska kunna räkna addition och subtraktion med olika antal decimaler och då använda olika tillvägagångssätt och metoder.  Du ska också kunna räkna multiplikation med tvåsiffriga faktorer samt kort division. Du ska kunna överslagsräkning för att se om svaret är rimligt. Du ska kunna prata matematik och då använda matematiska begrepp.

Centralt innehåll - arbetsområde:

 • Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg.
 • Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 

Arbetssätt - undervisningen:

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar 
 • Arbeta i med matteboken "Koll på Matematik 6A" och Bingel (e-bok och läxuppgifter) utifrån dina behov. 
 • Arbeta enskilt, parvis samt i mindre grupp (EPA). 
 • Arbeta med problemlösning enskilt, i mindre grupp samt i helklass.
 • Göra diagnoser/prov.

Bedömning och kunskapskrav:

Jag kommer bedöma att du behärskar de olika delarna inom kapitlet genom dialog, din aktivitet i grupp- och enskilda uppgifter, diskussioner samt resultat i skriftliga diagnoser.

Bedömning sker utifrån förmågorna i kursplanen.

Förmågor

 • problemlösning
 • begrepp
 • metod
 • kommunikation och resonemang

Begrepp

talsort, positionssystemet, överslagsräkning, kort division (täljare/nämnare =  kvot), multiplikation flersiffriga tal (faktor*faktor = produkt), addition (term+term = summa), subtraktion (term-term = skillnad-differens)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning och problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan med stöd välja en godtagbar problemlösningsmetod som passar problemet t.ex. rita, pröva eller hitta mönster.
Du löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. Du förstår enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. Du förstår dina resultat och kan sammanfatta dem i ett svar.
Du löser även mer avancerade problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. Du förstår muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. Du förstår dina resultat, även vid mer avancerade uppgifter, och kan sammanfatta dem i ett svar.
Begrepp
Du förstår några av begreppen i kapitlet (talsort, positionssystemet, kort division, överslagsräkning, multiplikation flersiffriga tal) Du visar viss förståelse för hur decimaltal fungerar i positionssystemet.
Du förstår och kan använda flera av begreppen i kapitlet (talsort, positionssystemet, kort division, överslagsräkning, multiplikation flersiffriga tal) Du visar förståelse för hur decimaltal fungerar i positionssystemet.
Du förstår och kan använda alla begreppen i kapitlet (talsort, positionssystemet, kort division, överslagsräkning, multiplikation flersiffriga tal) Du visar god förståelse för hur decimaltal fungerar i positionssystemet och kan visa detta på lite svårare uppgifter.
Metod
Du kan med stöd räkna addition med decimaltal. Du kan med stöd räkna subtraktion med decimaltal. Du kan med stöd använda uppställning i multiplikation med decimaler och tvåsiffriga faktorer (heltal) tex 23 x 14. Du kan med stöd använda kort division. Du kan med stöd dividera när det blir decimaltal i svaret (kvoten). Du kan med stöd multiplicera och dividera med decimaltal samt 10 och 100. Du kan med stöd använda överslagsräkning.
Du kan räkna addition med decimaltal. Du kan räkna subtraktion med decimaltal. Du kan använda uppställning i multiplikation med decimaler och tvåsiffriga faktorer (heltal) tex 23 x 14. Du kan använda kort division. Du kan dividera när det blir decimaltal i svaret (kvoten). Du kan multiplicera och dividera med decimaltal samt 10 och 100. Du kan använda överslagsräkning.
Du kan med säkerhet räkna addition med decimaltal. Du kan med säkerhet räkna subtraktion med decimaltal. Du kan med säkerhet använda uppställning i multiplikation med decimaler och tvåsiffriga faktorer (heltal) tex 23 x 14. Du kan med säkerhet använda kort division. Du kan med säkerhet dividera när det blir decimaltal i svaret (kvoten). Du kan med säkerhet multiplicera och dividera med decimaltal samt 10 och 100. Du kan med säkerhet använda överslagsräkning.
Kommunikation och resonemang
Du kan visa dina kunskaper om positionssystemet, tal och problemlösningsmetoder med bilder, ord eller matematiska symboler. Du kan på ett enkelt sätt resonera tillsammans med en vuxen om rimligheten i ett resultat.
Du kan visa dina kunskaper om positionssystemet, tal och problemlösningsmetoder med bilder, ord eller matematiska symboler. Du kan växla mellan dessa. Du kan på ett enkelt sätt resonera om rimligheten i ett resultat.
Du kan på ett säkert sätt visa dina kunskaper om positionssystemet, tal och problemlösnings-metoder med bilder, ord eller matematiska symboler. Du kan växla mellan dessa. Du kan på ett säkert sätt resonera om rimligheten i ett resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: