Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mindfulness

Skapad 2018-08-29 07:18 i Skattkistans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Mindfulness ger barn ro... Forskning visar att olika metoder för att lära barn att bli mer närvarande i nuet och mindre splittrade skapar lugn och ett ökat välbefinnande hos barnen. Vi vill ge barnen en möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro.

Innehåll

Detta vill vi utveckla:

Vi vill skapa lugn. Lugn för barnen och lugn för pedagogerna.

Vi vill vara trygga, ansvarskännande vuxna som finns här och nu för barnen.

Och som skapar bästa förutsättningar för barns utveckling, omsorg och lärande.

Vi vill se trygga, harmoniska barn som kan känna ro och stillhet.

 

Så här ska det gå till:

Vi kommer fortsätta att använda oss av Drömmen om de godas metoder i mindfulness. Vi kommer använda oss av metoderna som rör stillhet och beröring.

Vår barngrupp består av barn mellan 1-3 år.

Stunder av stillhet vävs naturligt in i den dagliga verksamheten, ro och stillhet är viktigt för inlärning - för förmågan att bygga på kunskaper genom vår undervisning, för vår förmåga att reflektera och för att må bra.

På morgonen möts barn och föräldrar av dämpad belysning och lugn musik när de kommer in på avdelningen. Vi går mot en mörkare årstid så vi kommer ha batteriljus på borden för att skapa ytterligare en skön stämning.

På fruktstunden får barnen bli bekanta med tecknet för lugn och ro samt göra en liten in och utandningsövning och beröring av den egna kroppen för att känna ett lugn och förstärka känslan av välmående. Vi tänker att de barn som har en erfarenhet av våra stunder med lugn och ro ska vara inspiratörer till "våra" nya barn i gruppen.

Tecknet för lugn och ro kommer vi att använda  vid flera tillfällen när vi känner att det behövs. Uppmuntra barnet att använda tecknet när hen känner att det behöver lugn och ro. 

Under våra vilostunder får barn och pedagoger lyssna på skön avslappningsmusik och möjlighet att sträcka ut sig på madrasser och få en fin stund av stillhet och barnen även en härlig känsla i kroppen när de somnar.

 

Fredlig beröring (massage). Vi kommer erbjuda massage-ramsor och -lekar där barn/barn och barn/pedagog masserar varandra till lugn musik. Det skapar ett lugn och gör att vi går ner i varv. Det stimulerar kroppens "lugn och ro"- hormon oxytocin. Vi tänker att barnen blir mjukare mot varandra, den man berör slår man inte. Viktigt att fråga: Får jag massera dig? Få en förståelse för vikten av att känna av varandras signaler då inte alla barn har språket. Det är helt ok att "säga" nej...

 

Efter vår analys från förra planeringen kom vi fram till att vi skulle erbjuda barnen ett sinnesrum. Vi vill skapa ett sensoriskt andrum med bl.a. färger och ljus. Rummet är under uppbyggnad....

 

 

 

 

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Unikum-lärloggar - utvecklingssamtal

Vår fotoram i tamburen 

Reflektioner i arbetslaget kring hur vi erbjuder stunder med mindfulness i barngruppen och vad som bäst skapar ett lugn i gruppen...

Barnens egna tankar och intiativ till att skapa en känsla av lugn och ro med hjälp av insamling/andning och beröring/massage, sinnesupplevelser o.s.v.

 

 

Reflektion/ Hur blev det?

Vi har introducerat en ny miljö där vi har vår runda blå matta att samlas kring.  På mattan finns ett skirt tyg som barnen kan känna på och ett större batteriljus. I rummet är belysningen dämpad och skön avslappningsmusik välkomnar oss att sitta ner...

Nu i början har vi haft kortare stunder då vi försökt skapa en stund med lugn och ro med färre barn i gruppen.

Vi har erbjudit frukt på dessa stunder och fokus har varit att få barnen att sitta ner och känna in lugnet i rummet. Några gånger har vi gjort tecknet för lugn och ro, vi har ibland sjungit Imse, vimse spindel där rörelserna görs som massage på ryggen. Vi upplever att det är bra med färre barn och att det är en process som får ta tid..

Den lugna musiken har varit på under påklädningen och mött oss när vi kommit in igen och det har känts väldigt skönt. 

Vi har mycket skira tyger i vårt sinnesrum och många barn tycker om att känna, gömma sig, leka tittut med dessa. Vi har därför följt intresset och erbjudit sinnesupplevelser med tyg som försiktigt berör eller känns som vinden blåser...vi upplever att det har gett en härlig känsla hos barnen. 

Under våra stunder med mindfulness har flera barn kommit med förslag på sånger att massera till och varit positiva både för att få massage och ge. 

Tecknet för lugn och ro har använts vid ett flertal gånger på barnens intiativ under våra fruktstunder..även några nyinskolade barn har visat på och spontant gjort tecknet..vi har då bekräftat och fortsatt med att skapa en skön känsla i kroppen hos barnen. 

Vårt sinnesrum har fyllts på med känselplattor i form av ett pussel som ligger på golvet, barnen har använt sina fötter både med och utan strumpor för att känna på de olika strukturerna.  De har pusslat olika ”mattor” och utforskat materialet med händerna och oftast med hela kroppen.

 

 

Det finns också ett ljusbord med tillhörande material där det finns möjlighet att i lugn och ro få olika sinnesupplevelser. Vi märker att de allra yngsta barnen ofta fascineras av bubblorna som finns i timglasen.

 

I vår kub är det olika ljusslingor uppsatta samt skira tyger, projektorn är riktad mot kuben och där visas filmer med lugn musik och t.ex. löv/snö som faller, kalejdoskop. Vi upplever att många barn tar en paus inne i kuben och bara är, ett exempel är efter vilan då vi fått en god respons från barnen, de lägger sig i kuben för en extra stund i lugn och ro. Den används också som en koja att leka och mysa i.

 

Under vår reflektionstid i arbetslaget om vårt arbete med mindfulness i barngruppen blev det tydligt att vi ville utveckla det ytterligare.

Vårt mål är att skapa så många stunder som det är möjligt att hitta lugn och ro i verksamheten. 

Vi startar upp med att erbjuda olika sinneslådor, där barnet enskilt eller tillsammans med kompis kan utforska materialet i en lugn miljö.

 

 

Sinnesupplevelse med fiskar som simmar i vattnet som inger en känsla av lugn. 

Analys:

 Intresset för våra sinneslådor har varit stort, vi har tyckts märka att de har gett barnen en skön känsla av välbehag. Många barn har visat på en glädje och förnöjsamhet. Det har också skapats många stunder med samspel, samarbete och barnen har ofta själva uttryckt eller visat på att de vill utforska.

Vi har medvetet följt lugnet från inne- till utemiljön. Stanna på den lilla gården som är avskild från den stora gården i större utsträckning. Upplevelser i form av vattenaktivitet, såpbubblor och annat har barnen visat stor glädje och aktivitet i. De yngsta barnen har medvetet fått stanna kvar i mindre grupp så stor del av dagen som möjligt. Lugnet har avspeglat sig i ingången till nästa moment.. inne till ute, måltid till vila osv. Till stor del beror den möjligheten att jobba på detta sättet att vi varit fyra pedagoger i gruppen i större utsträckning.

Den dagliga mindfulnesstunden har inte funnits med i undervisningen i samma utsträckning som tidigare. Vi reflekterar kring varför och inser att behovet fortfarande varit lika stort, men att stunderna med andra sinnesmaterial och lugna stunder under dagen tagit över. Fokus har mer varit att gå in i ex fruktstunden med ett lugn och att bibehålla det genom valet av lugn miljö, dämpade röstlägen, nedtonad belysning osv.

  

 

 

 

Vad behöver nu utvecklas?

 Att vi i vår utbildning fortsätter att skapa så många stunder som möjligt med lugn och ro för barn och pedagoger. Använda vårt sinnesrum för mer planerade aktiviteter i mindre grupp med  mindfulness.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Mindmap

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: