Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeten jorden åk7 Ht. 20

Skapad 2018-08-29 08:42 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 Geografi
Geografi handlar om hur jorden ser ut, varför den ser ut som den gör och hur människan påverkar och påverkas av den. Jorden är en mycket speciell planet som till största delen täcks av vatten.Troligen är jorden den enda av planeterna

Innehåll

Mål för elev

Du ska undersöka hur naturen och männsikor påverkar jorden samt vilka konsekvenser det får för natur och människor.

Innehåll

 • Klimat & vegetation
 • Klimatförändringar: orsaker och konsekvenser 
 • Olika kartor och gradnät

Genomförande

Filmer, genomgångar, övningar och informationssökning.

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom:

 • Skriftliga  och muntliga uppgifter
 • 50% rätt på Europas länder, huvudstäder, Seterra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Jorden, globen, kartan. ht 2020

Du är på väg
Du har grunderna
E
Du utvecklar
C
Du behärskar
A
Metod
Lgr 11 "Eleven kan undersöka världen och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker samt för resonemang om källors trovärdighet."
Du är på väg mot målet
Du har visat att du kan använda kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt, dvs du kan till viss del söka, hitta, använda och tolka viss information i en kartbok.
Du har visat att du kan använda kartor och andra geografiska källor på ett relativt väl fungerande sätt, dvs du kan söka, hitta, använda och tolka den mesta informationen en kartbok kan ge.
Du har visat att du kan använda kartor och andra geografiska källor på ett väl fungerande sätt, dvs du kan självständigt söka, hitta, använda och tolka all information en kartbok kan ge.
Kunskaper och resonemang.
Lgr 11 "Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra resonemang om orsaker till... klimat och klimat förändringar i olika delar av världen."
på väg
Du har visat att du har grundläggande kunskaper om jordens klimat, växthuseffekten och ozonskiktet. Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till klimat och klimatförändringar i olika delar världen.
Du har visat att du har goda kunskaper om jordens klimat, växthuseffekten och ozonskiktet. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till klimat och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har visat att du har mycket goda kunskaper om jordens klimat, växthuseffekten och ozonskiktet. Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till klimat och klimatförändringar i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: