Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskan

Skapad 2018-08-29 09:35 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 9 Svenska
Vi kommer att läsa boken ”Ondskan”, skriven av Jan Guillou. Under tiden vi läser kommer vi att skriva läslogg och diskutera. Vi kommer också kanske att rita teckningar till vissa händelser och diskutera varför vi ritade just de händelserna. Vi skriver och diskuterar olika uppgifter för varje gång, ibland gör vi det i grupp men du ska också skriva enskild loggbok.

Innehåll

 Syfte 

Innehållet i denna ungdomsbok, som delvis är baserat på en självupplevd historia, ger upphov till många tankar och funderingar. Genom att läsa och samtala om handlingen kommer du få utveckla din förmåga att:

 • använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
 • läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet
 • formulera dig i tal och skrift och argumentera för en/flera åsikt/er
 • ta ställning i etiska dilemman som handlar om att "respektera andra människors egenvärde" och att ta avstånd från kränkande behandling

 

Vi kommer att läsa boken ”Ondskan”, skriven av Jan Guillou. Under tiden vi läser kommer vi
att skriva läslogg och diskutera. Vi kommer också kanske att rita teckningar till vissa
händelser och diskutera varför vi ritade just de händelserna.
Vi skriver och diskuterar olika uppgifter för varje gång, ibland gör vi det i grupp men du ska
också skriva enskild loggbok. I den ska du för varje gång

a) sammanfatta det du har läst,
b) skriva ner egna reflektioner kring det du läst
c) vad fastnade du för i läsningen, vad var positivt/negativt?
d) vilka tankar/ frågor/ fick du av det avsnitt du just läste?

 

 

 

 

Uppgifter

 • Läslogg 2 (s.81)

 • Läslogg 1 (s.37)

 • Läslogg 3 (t.o.m. s. 105)

 • Läslogg 4 (t.o.m. s. 138)

 • Läslogg 5 (t.o.m s.196)

 • Läslogg 6

 • Slutuppgift

 • Efteruppgift bok/film

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Bokprojekt

Inte riktigt där än
E
C
A
Läsflyt
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och kan på ett huvudsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier.
Du kan med gott flyt läsa skönlitteratur och kan på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier.
Du kan med mycket gott flyt läsa skönlitteratur och kan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier.
Läsförståelse
Du gör enkla sammanfattningar av innehållet med en viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet med en relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet med en god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolkning
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken och som kan läsas mellan raderna utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderana eller är dolda i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
Analys upphovsman
Du kan föra enkla resonemang om boken med kopplingar till dess upphovsman. Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan föra utvecklade resonemang om boken med kopplingar till dess upphovsman. Du drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om boken med kopplingar till dess upphovsman. Du drar väl underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Muntligt
Du kan samtala och diskutera varierande ämnen i boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera varierande ämnen i boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera varierande ämnen i boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Skriftligt
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: