Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industrin, samhället och individen

Skapad 2018-08-29 10:29 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola 9 Människan i industrin
Inom detta område kommer vi att lära oss mer om industrins historia, om hur produktionen och samhället har vuxit fram i samverkan med varandra, samt titta på yrkesrollen och industrins nutida och framtida utveckling.

Innehåll

Inom detta område kommer vi att lära oss mer om idéer och faktorer i historien som har förändrat produktionen och människors arbetsvillkor.

Vi kommer också att lära oss om produktionen och samhället i samverkan. Till exempel miljöpåverkan och råvarutillgångar, samt ortens beroende av företaget.

Dessutom kommer vi att blicka framåt och gå in på faktorer som kan påverka yrkesrollen och industrins utveckling ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Till exempel nya producenter, råvarutillgångar, teknikutveckling, samt produkt- och materialinnovationer.

Eventuellt blir det också ett studiebesök.

Uppgifter

  • Industrins historia och framtid, v. 35-38
  • Samhället och industrin - En fallstudie  v. 39-43

Litteratur

  • Kompendium: Människan i industrin
  • Övriga källor på nätet

Uppgifter

  • Industrins historia och framtid

  • Fallstudie av ett industriföretag

  • Fördjupningsarbete: Framtiden för industrin

  • Avesta Jernverk – En fallstudie i lokal industrihistoria

Matriser

Mäi
Människan i industrin 1

Lagar, regler och arbetsmiljö

E
C
A
Reglering av produktion, företagande och arbetsmarknad
Eleven redogör översiktligt för hur produktion, företagande och arbetsmarknad är reglerade av lagar och vilken betydelse dessa har för den enskilde och företagen.
Eleven redogör utförligt för hur produktion, företagande och arbetsmarknad är reglerade av lagar och vilken betydelse dessa har för den enskilde och företagen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur produktion, företagande och arbetsmarknad är reglerade av lagar och vilken betydelse dessa har för den enskilde och företagen.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Eleven redogör även översiktligt för innebörden i och betydelsen av systematiskt arbetsmiljöarbete inom aktuell bransch.
Eleven redogör även utförligt för innebörden i och betydelsen av systematiskt arbetsmiljöarbete inom aktuell bransch.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för innebörden i och betydelsen av systematiskt arbetsmiljöarbete inom aktuell bransch.
Olycksfall och första hjälpen
Dessutom redogör eleven översiktligt för lämpliga åtgärder vid tänkbara olycksfall inom teknikområdet samt demonstrerar med viss säkerhet, i simulerad situation, konkreta insatser vid första hjälpen.
Dessutom redogör eleven utförligt för lämpliga åtgärder vid tänkbara olycksfall inom teknikområdet samt demonstrerar med viss säkerhet, i simulerad situation, konkreta insatser vid första hjälpen.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för lämpliga åtgärder vid tänkbara olycksfall inom teknikområdet samt demonstrerar med säkerhet, i simulerad situation, konkreta insatser vid första hjälpen.

Samhället och industrin i samverkan

E
C
A
Företagandets villkor
Eleven beskriver översiktligt företagandets villkor.
Eleven beskriver utförligt företagandets villkor.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagandets villkor.
Idéer och faktorer som påverkar industrins utveckling
Dessutom redogör eleven översiktligt för idéer och samhällsfaktorer som har påverkat och kan komma att påverka yrkesrollen och industrins utveckling.
Dessutom redogör eleven utförligt för idéer och samhällsfaktorer som har påverkat och kan komma att påverka yrkesrollen och industrins utveckling.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för idéer och samhällsfaktorer som har påverkat och kan komma att påverka yrkesrollen och industrins utveckling.
Individens betydelse för produktionen
Dessutom gör eleven enkla reflektioner över individens betydelse för produktionen.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över individens betydelse för produktionen.
Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över individens betydelse för produktionen.

Projektarbete och grupprocesser

E
C
A
Planering och genomförande
Eleven planerar i samråd med handledare såväl enskilda som gemensamma arbetsuppgifter och genomför dem med tillfredsställande resultat.
Eleven planerar efter samråd med handledare såväl enskilda som gemensamma arbetsuppgifter och genomför dem med tillfredsställande resultat.
Eleven planerar efter samråd med handledare såväl enskilda som gemensamma arbetsuppgifter och genomför dem med gott resultat.
Grupprocesser, ledarskap och personligt ansvar
Eleven redogör även, utifrån några exempel, översiktligt för gruppers sätt att fungera samt det personliga ansvarets och ledarskapets betydelse för arbetsprocessen.
Eleven redogör även, utifrån några exempel, utförligt för gruppers sätt att fungera samt det personliga ansvarets och ledarskapets betydelse för arbetsprocessen.
Eleven redogör även, utifrån några exempel, utförligt och nyanserat för gruppers sätt att fungera samt det personliga ansvarets och ledarskapets betydelse för arbetsprocessen.
Utvärdering av eget arbete
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Korrekt fackspråk
I arbete och redovisningar använder eleven med viss säkerhet ett korrekt fackspråk.
I arbete och redovisningar använder eleven med viss säkerhet ett korrekt fackspråk.
I arbete och redovisningar använder eleven med säkerhet ett korrekt fackspråk.
Bedömning av egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: