Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-18 Matematik åk 9 Taluppfattning

Skapad 2018-08-29 12:11 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Pythagoras föddes 580 f.Kr och dog 495 f.Kr och var en grekisk filosof och matematiker.

Pythagoras är bland annat känd för Pythagoras sats, som ger förhållandet mellan kateterna och hypotenusan i en rätvinklig triangel. Pythagoréerna, anhängarna till Pythagoras lära, var så vitt man vet de första som konstruerade ett formellt matematiskt bevis för formelns giltighet. Satsen var dock känd långt före Pythagoras tid, särskilt i specialfallen med sidlängder 3,4,5 och 5,12,13.

Pythagoras trodde att allt i världen ytterst var heltal, som även kan användas för att ange bråktal. Insikten av att kvadratroten ur 2 är irrationellt, det vill säga inte kan uttryckas exakt som ett bråk, rubbade pythagoréernas världsbild.

Innehåll

Tal

Mål för elev

 1. Använda och analysera matematiska begrepp.
 2. Välja och använda en lämplig metod för att göra beräkningar
 3. Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Innehåll

När du arbetat med den här matematikkursen skall du bli bättre  på följande:

 • sortera ta i olika talmängder
 • delbarhetsregler och primtal tas fram genom att faktorisera tal
 • vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten ur ett tal
 • räkna med potenser.
 • Pythagoras sats.
 • räkna med negativa tal.
 • namnge och räkna med stora och små tal samt använda prefix
 • räkna med tiopotensform och grundpotensform 

Genomförande

Lektioner kommer att genomföras med hjälp av genomgångar och övningar samt enskilt arbete.

Bedömning

Bedömning sker bl.a. genom ett skriftligt prov den 2 oktober samt genom muntliga och skriftliga övningar. Huvudräkning samt bedömning på nivå 1 sker kontinuerligt i respektive grupp.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Matriser

Ma
Jä Matematik åk 9 ht-18 Taluppfattning

--->
--->
--->
Begrepp
Du kan visa... ...kunskaper om matematiska begrepp
Exempel: Du kan förklara begrepp som t.ex. potens, exponent och bas grundläggande
Exempel: Du kan förklara och använda begreppen kring t.ex. Pythagoras sats goda
Exempel: Du kan använda och förklara majoriteten av de begrepp som förekommer i kursen. mycket goda
Metod
Metoderna du använder för att göra beräkningar är....
Exempel: Du kan ibland prova dig fram till rätt svar. Det betyder att du inte alltid har en fungerande metod. i huvudsak fungerande
Exempel: Du använder en metod men är inte alltid en generell metod. Den är inte heller alltid effektiv vilket leder fram till rätt svar på snabbaste sätt. ändamålsenliga
Exempel: Du kan använda en generell lösningsmetod som är effektiv. ändamålsenliga och effektiva
Problemlösning
lösa problem på ett… … fungerande sätt
Exempel: Du löser problemet men kommer inte alltid fram till rätt svar. Du löser delar av problemet på ett korrekt sätt. i huvudsak
Exempel: Du löser problemet och kommer fram till ett korrekt svar. Du är osäker på den effektivaste matematiska strategin att använda, istället löser du problemet genom att t.ex. prova dig fram. relativt väl
Exempel: Du löser problemet och ditt svar är korrekt avrundat och har rätt enhet. Du är säker på och kan använda den effektivaste matematiska strategin. väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: