Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 kap 4-5 v45-51

Skapad 2018-08-29 12:19 i Västra Karups skola Båstad
En planering för åk 3 där materialet "Prima(med elevwebb)" och "Lyckas med problemlösning" ligger som grund.
Grundskola 3 Matematik
Vad betyder begreppen omkrets, area och skala? Hur räknar jag subtraktion med algoritm då en talsort inte räcker till? Hur löser jag ett problem med strategierna "Sök efter ett mönster" och "Gör en tabell"? Detta är några av frågeställningarna som vi kommer att arbeta med.

Innehåll

Konkretisering av målen:

Du ska kunna

 • jämföra, uppskatta och mäta omkrets och area.
 • bedöma rimlighet och överslagsräkna.
 • använda strategin algoritm(uppställning) vid subtraktion med växling.
 • 6ans och 7ans multiplikationstabell samt repetera "gamla tabeller(2,3,4,5,10)".
 • använda skala vid förminskning och förstoring.
 • känna till det matematiska begreppet algebra och räkna matematiska likheter.
 • räkna med proportionella samband.
 • använda problemlösningsstrategierna "Sök efter ett mönster" och "Gör en tabell".

Undervisning:

Du ska få:

 • diskutera och lära dig olika strategier för var och hur du kan arbeta på bästa sätt för att utveckla dina förmågor i matematik.
 • träna på och använda olika verktyg och hjälpmedel.
 • träna på att kommunicera matematik genom diskussioner och övningar i helklass, grupp och par.
 • strategier för hur du kan tänka då du ska räkna multiplikationstabellerna samt färdighetsträna dessa.
 • lära dig begreppen omkrets, area, rimlighet, överslag, skala, algebra, proportionella samband samt träna på att använda dessa begrepp genom olika övningar.
 • lära dig samt träna på strategin algoritm vid subtraktion med växling.
 • lära dig strategierna "Sök efter ett mönster" och "Gör en tabell" samt träna dessa genom övningar ur materialet "Lyckas med problemlösning"

 Redovisning:

Du redovisar dina kunskaper genom att

 • i genomgångar och diskussioner delge dina tankar, strategier och lösningar.
 • göra diagnoserna på egen hand efter varje kapitel i Prima 3A.
 • göra tabelltest.
 • genomföra ett problem på egen hand där du använder dig av strategierna "Sök efter ett mönster" och "Gör en tabell".

Bedömning:  

 Jag bedömer din förmåga i matrisen nedan.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik åk 3 v45-51

Taluppfattning och tals användning

Du ska kunna
Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
• bedöma rimlighet och överslagsräkna.
• använda strategin algoritm(uppställning) vid subtraktion med växling
• 6ans och 7ans multiplikationstabell

Algebra

Du ska kunna
Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
• känna till matematiska begreppet algebra och räkna matematiska likheter.

Geometri

Du ska kunna
Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
• använda skala vid förminskning och förstoring.
• jämföra, uppskatta och mäta omkrets och area.

Samband och förändring

Du ska kunna
Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
• räkna med proportionella samband.

Problemlösning

Du ska kunna
Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
• använda problemlösningsstrategierna "Sök efter ett mönster" och "Gör en tabell".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: