Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO år 5 Kroppen & Våra sinnen

Skapad 2018-08-29 13:34 i Långsjöskolan Norrtälje
Från boken "Koll på NO, 5"
Grundskola 5 Biologi
Vart tar hamburgaren vägen när du ätit upp den? Hur orkar du springa? Kan man klara sig utan skelettet? Varför är blodet rött? Vad finns det i luften som du behöver? Man brukar säga att alla katter är grå i mörkret. Stämmer det? Kan man höra i vatten? Hur smakar maten när du är förkyld? Varför får man "gåshud" när man fryser? Hur kan du känna lukt?

Innehåll

Vi kommer att arbeta med detta område fram till höstlovet.

Mål

När du arbetat med området Kroppen ska du kunna:

 • berätta om matens väg genom kroppen
 • veta varför och hur vi andas
 • ge exempel på uppgifter som blodet har
 • förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen
 • ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal

När du arbetat med området Våra Sinnen ska du kunna:

 • förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar
 • ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest
 • ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få
 • berätta något om vår hjärna och våra nerver
 • hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna

 

Arbetssätt

För att du ska kunna ta till dig kunskaper och slipa på dina förmågor kommer vi under lektionerna att arbeta på flera olika sätt. Vi kommer att gå igenom texter enskilt och i grupp, se filmer, diskutera samt jobba med instuderingsfrågor. Efter avslutat arbetsområde kommer det att ske ett avslutande test för att du ska få ytterligare en chans att visa dina kunskaper och förmågor.

Uppgifter

 • Livsmedel

 • Livsmedel

 • Livsmedel

 • Celler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Kroppen och våra sinnen

Du kan kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, människokroppen och våra olika sinnen.

Detta kommer inte att bedömas under temat genom specifika bedömningstillfällen utan mer genom diskussioner och samtal under lektionerna.
På väg mot....
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtalet
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Du kan föra resonemang om frågor som rör hälsa, sjukdom, kroppens reningsverk och försvar, sömn och relatera till några samband i människokroppen.

- beskriva och förklara i stora drag hur andningen, blodomloppet, kroppens eget försvar, matens väg är i kroppen eller hur hjärnan och nervsystemet fungerar.
På väg mot....
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Resonemang
Behöver stöd för att beskriva olika händelser samt förklara orsaker till varför de inträffade. Behöver stöd för att se sambandet mellan olika delar.
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt enstaka tydliga händelser och konsekvenser. Förklarar samband genom att t ex beskriva enstaka orsaker till händelser.
Beskriver och förklarar tydligt händelser och konsekvenser. Förklarar samband på ett tydligt sätt genom att ge exempel på orsaker och konsekvenser.

Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring människokroppen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.

Du ska kunna - organets namn. - beskriva hur organet ser ut/sätt ut organets olika delar. - organets placering i kroppen. - organets uppgift/uppgifter. - om organet samverkar med andra organ i ett system, t ex att magsäcken ingår i matspjälkningssystemet.
På väg mot....
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunskaper
Placering
Har grundläggande kunskaper om människans organsystem. Du kan sätta ut minst 4 organ på rätt ställe.
Har goda kunskaper om människan organssystem. Du kan sätta ut minst 8 organ på rätt ställe.
Har mycket goda kunskaper om människan organssystem. Du kan sätta ut minst 12 organ på rätt ställe.
Kunskaper
Funktion
Du kan beskriva något organ och förklara på ett enkelt sätt vad det har för funktion.
Du kan beskriva några organ och förklara på ett enkelt sätt vad de har för funktion.
Du kan beskriva några organ och förklara på ett utvecklat sätt vad de har för funktion.
Samverkan
Du behöver stöd för att på ett enkelt sätt beskriva hur matspjälkningen och/eller andningen går till. Du använder mest dina egna ord.
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur matspjälkningen och/eller andningen går till. Du använder en del ord och begrepp som är naturevetenskapliga.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur matspjälkningen och/eller andningen går till. Du använder en många ord och begrepp som är naturevetenskapliga.
.

Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring våra sinnen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.

Du ska kunna - våra fem sinnen. - koppla ihop sinnen med rätt organ i kroppen. - ge exempel på hur något av våra sinnen fungerar. - förklara hur hjärnan och nervsystemet fungerar. - veta varför sömn är så viktigt för oss.
På väg mot....
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kunskaper
Har grundläggande kunskaper om människans sinnen och sinnensorgan. Du kan koppla ihop ett sinne med rätt organ i kroppen.
Har goda kunskaper om människan sinnen och sinnesorgan. Du kan koppla ihop några sinnen med rätt organ i kroppen.
Har mycket goda kunskaper om människan sinnen och sinnesorgan. Du kan koppla ihop alla sinnen med rätt organ i kroppen.
Du behöver stöd för att på ett enkelt sätt förklara hur ett eller flera av våra sinnen fungerar.
Du kan förklara på ett enkelt sätt hur ett eller flera av våra sinnen fungerar.
Du kan förklara på ett utvecklat sätt hur ett eller flera av våra sinnen fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: