Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2018-08-29 13:35 i Länna skola Norrtälje
Vad används olja, kol och kärn-, vind-sol och vattenkraft till? Hur påverkas, positivt o negativt, klimatet och en hållbar utveckling av den valda energikällan?
Grundskola 6 Fysik Kemi Svenska Geografi Teknik
Var kommer energi ??

Innehåll

 

Mål för detta arbetsområde

 • Du ska veta vad energi är och varför vi är så beroende av energi 
 • Du ska kunna beskriva och ge exempel på olika energikällor (tex vindkraft, kärnkraftverk) och energianvändning
 • Du ska kunna ge förslag på vad du själv kan göra för att minska energiförbrukningen
 • Du ska förstå hur valet av energikällor påverkar miljön
 • Du ska tillsammans med din grupp göra en modell av ex ett vattenkraftverk.

Undervisningens innehåll och arbetsmetoder

I skolan lär vi om begreppen "förnybar energi" och "icke-förnybar energi".
du ska ge förslag på hur du skulle kunna minska din förbrukning. På http://www.tekniskamuseet.se/1/2209.html får du spela energispelet, där du får ta ställning till bra miljöval när du ska bygga din framtidsstad.

Vad som kommer att bedömas och hur


Jag kommer att bedöma hur du samtalar i en mindre grupp genom att ställa frågor och framföra dina egna åsikter.


Här kan du läsa vad som står om ämnet i läroplanen.

Ur Syfte i ämnet

Ur Centralt innehåll

Ur Kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: