Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild ÅK7 läsår 2019-20

Skapad 2018-08-29 14:28 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med diverse uttrycksformer med hjälp av olika redskap och material för bildframställning. Vi arbetar med såväl 2-, som 3 dimensionella verk ibland utifrån en konstnär, ibland utifrån en teknik. På vårterminen ska vi göra en film som ett grupparbete.
Grundskola 7 – 9 Bild
Under läsåret är det tänkt att vi ska arbeta med diverse uttrycksformer med hjälp av olika redskap och material för bildframställning. Vi arbetar med såväl 2-, som 3-dimensionella verk ibland utifrån en konstnär, ibland utifrån en teknik. Under vårterminen ska vi göra en film som ett grupparbete. Alla uppgifter är av sådan karaktär att de är utmanande och utvecklande för varje enskild elev, oavsett nivåns denne befinner sig.

Innehåll

Centralt innehåll i årskurs 7-9

I årskurs 7-9

Bildframställning

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Redskap för bildframställning

 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 

Uppgifter

Matriser

Bl
BILD

F
E
C
A
Bildspråk
Eleven kan framställa olika bilder.
Eleven kan framställa olika bilder med ett enkelt bildspråk.
Eleven kan framställa olika bilder med ett utvecklat bildspråk.
Eleven kan framställa olika bilder med ett väl genomarbeatat bildspråk.
Uttrycksformer
Eleven kan använda sig av uttrycksformer men dessa är ännu inte genomarbetade
Eleven använder sig av delvis genomarbetade uttrycksformer.
Eleven använder sig av relativt väl genomarbetade uttrycksformer.
Eleven använder sig av väl genomarbetade uttrycksformer.
Teknik- och materialanvändning
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda några tekniker, verktyg och material.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Kreativitet
Eleven prövar hur tekniker, verktyg och material används för att skapa olika uttryck.
Eleven kan använda några tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
Eleven prövar och omprövar hur tekniker, verktyg och material används för att skapa olika uttryck.
Eleven prövar och omprövar systematiskt hur tekniker, verktyg och material används för att skapa olika uttryck.
Känsla för färg och form
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i väl fungerande sätt.
Arbetsprocess
Eleven bidrar till formulera och välja handlingsalternativ leder framåt samt presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven behöver hjälp med att välja handlingsalternativ som leder framåt samt med att presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt samt presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt samt presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Värdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och ser samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven behöver hjälp med att kunna bedöma arbetsprocessen och se samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Analys
Eleven kan tolka olika konstverk och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven kan beskriva verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka olika konstverk och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven kan beskriva verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka olika konstverk och kan föra relativ väl underbyggda resonemang. Eleven kan beskriva verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka olika konstverk och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven kan beskriva verkens uttryck, innehåll och funktion på ett väl utvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: