Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen år 2

Skapad 2018-08-29 15:25 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola F – 2 NO (år 1-3) Svenska
Varför måste vi äta och vart tar maten vägen? Vad heter våra kroppsdelar? Hur ser vi ut inuti kroppen? Det är några av de frågor du kommer få svar på under det här arbetsområdet. Du kommer lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar.

Innehåll

Ord och begrepp du kommer att möta i arbetsområdet Kroppen:

I arbetet med kroppen ska du träna på att förstå och att använda följande ord:

kroppen, hälsa, hygien, kost, motion, kroppsdelar, sinnen, smak, syn, hörsel, lukt och känsel.

Målet med arbetet är att:

 • du ska kunna benämna några kroppsdelar.
 • du ska få insikt i olika kroppsdelars funktioner och kunna berätta om detta på ett enkelt sätt.
 • du ska känna till och kunna prata om våra sinnen.
 • du får förståelse för vad kroppen behöver för att må bra (vår hälsa).

 

Centralt innehåll (åk 1-3) som tas upp i temat:

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

För att du ska uppnå målen med arbetet kommer vi att:

 • läsa faktatexter om kroppen och prata om dessa.
 • göra bilder, i grupp, i par och enskilt som hjälper till att lära och förstå hur kroppen och sinnena fungerar.
 • göra olika experiment med våra sinnen.
 • titta på filmer om kroppen.

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom:

 • att muntligt berätta om det du lärt dig, enskilt, i par, i grupp och i helklass.
 • att rita bilder och skriva enkla faktatexter som visar sådant som du lärt dig om kroppens delar och våra sinnen.
 • att delta aktivt då vi pratar om olika frågor som rör vår hälsa.
 • att delta aktivt då vi gör undersökningar om sinnena.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Kroppen år 3

Ny nivå
Ny nivå
Hälsa
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag kan berätta varför jag behöver äta, röra på mig, hålla mig ren och sova för att må bra.
Hur funkar det i kroppen
 • NO   3
Jag vet vad kroppens delar heter.
Jag vet vad några av skelettets delar heter.
Jag kan med stöd förklara varför vi behöver ett skelett.
Jag kan utan stöd förklara varför vi behöver ett skelett.
Matens väg
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Jag kan namnge några av matspjälkningsorganen.
Jag kan med stöd berätta om matens väg genom kroppen.
Jag kan utan stöd berätta om matens väg genom kroppen.
Andningen
 • NO  1-3
Jag kan namnge några andningsorgan
Jag vet att vi andas in syre från luften.
Jag vet att vi andas ut koldioxid.
Hjärtat och blodet
Jag kan berätta var i kroppen hjärtat sitter.
Jag kan berätta vilken uppgift hjärtat har.
Jag vet vad puls är.
Jag vet hur man mäter puls.
Sinnena
 • NO  1-3
Jag vet vilka sinnen människan har.
Jag vet vilken del av kroppen som arbetar tillsammans med olika sinnen, tex ögat - syn.
Jag kan med stöd berätta om hur några av våra sinnen fungerar.
Jag kan utan stöd berätta om hur de olika sinnena fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: