Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1 Kattebäckskolan

Skapad 2018-08-29 15:38 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Inom dett området kommer ni att arbeta med ett tema som heter "Att vara tillsammans". Vi kommer att ta upp hur man är mot varandra och att vi lever tillsammans i Trelleborg.

Innehåll

 

Bedömning:

- Aktivt deltagande under lektionstid
- Reflektioner
- Deltagande i gruppdiskussioner 

Tidsplan

Vecka 34-37

Lektionsplanering:

Vi kommer att börja med hur man ska vara mot varandra genom att prata, se filmklipp, samarbetsövningar och de gemensamma reglerna på skolan. Vi kommer även att starta upp klassråd.

Därefter ska vi komma in på att det är alla tillsammans. Samtala och reflektera över vad det innebär. Var vi bor och på vilket sätt vi är tillsammans. 

Sist i arbetsområdet kommer vi att jobba med "Mitt Trelleborg" där vi tar upp vad som finns i staden, hur tar man sig till olika ställen (ex. sjukhuset, brandkåren) och favoritstället i Trelleborg. 

Begreppslista:
Klassråd
Ordförande
Sekreterare
Justerare
Elevråd
Biblioteksråd
Vara vänner
Trelleborg
Kamratskap
Regler
Arbetsro
Vänskap
Kommun
Trelleborg

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3

Matriser

SO
Mall Trelleborgs grundskola

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde.
Skriv in text som beskriver vad eleven ska göra för att uppnå denna nivå i bedömningen. Texten ska vara konkretiserad utifrån ditt arbetsområde..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: