Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, årskurs 2

Skapad 2018-08-29 15:39 i Stordammens skola Uppsala
Läsårsplanering engelska åk 3.
Grundskola F – 3 Engelska

Läsårsplanering för årskurs 2 i engelska. Arbetet utgår från läsmaterial på OxfordOwl och även sångövningar från Super Simple Songs och andra lärsiter på Youtube. Vi arbetar elevaktivt och språkutvecklande.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet

 Se kopplingar till läroplanen nedan.

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Kunskapskrav

 Se kopplingar till läroplanen nedan. 

Konkretisering av kunskapskraven

Följande mål finns synliga i klassrummet och är kända för eleverna:

 • Jag kan lyssna och förstå enkel talad engelska.
 • Jag kan svara på enkla frågor.
 • Jag kan beskriva någonting, t.ex. en leksak eller ett djur.
 • Jag kan presentera mig själv eller en kompis.
 • Jag deltar i sånger och ramsor.
 • Jag kan prata engelska med en kompis och kunna uttala några ord.

Undervisning och bedömning

Undervisning

Varje vecka har eleverna en lektion i engelska. Vi läser en bok på "Oxford Owl" och lär oss nya ord från den boken, sjunger låtar från "Super Simple Songs" (och andra lärsiter på Youtube) samt lär oss nya fraser som vi kommunicerar till varandra. 

Bedömning

Eleven bedöms formativt under lektionerna. Eleverna får kontinuerligt feedback från undervisande lärare och bedöms summativt i slutet av läsåret. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska årskurs 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna och förstå
Jag kan lyssna och förstå enkel talad engelska. Jag kan svara på enkla frågor.
Jag försöker lyssna och förstå enkel talad engelska Jag försöker svara på enkla frågor.
Jag lyssnar och förstår det mesta i enkel talad engelska. Jag kan ofta svara på enkla frågor.
Jag lyssnar och förstår allt i enkel talad engelska. Jag kan alltid svara på enkla frågor.
Beskriva
Jag kan beskriva någonting, t.ex. en leksak eller ett djur. Jag kan presentera mig själv eller en kompis.
Jag försöker beskriva med ord för t.ex. färg och storlek. Jag försöker presentera mig själv eller en kompis.
Jag kan beskriva någonting med ord för t.ex. färg och storlek. Jag kan presentera mig själv eller en kompis med korta enkla meningar.
Jag kan beskriva någonting detaljerat. Jag kan presentera mig själv eller en kompis med utvecklade meningar.
Kommunicera
Jag deltar i sånger och ramsor. Jag kan prata engelska med en kompis och kunna uttala några ord.
Jag deltar ibland i sånger och ramsor. Jag försöker uttrycka mig enkelt och begripligt.
Jag deltar i sånger och ramsor. Jag kan uttrycka mig enkelt och relativt tydligt.
Jag deltar engagerat i sånger och ramsor. Jag kan uttrycka mig enkelt och tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: