Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What do you want to be? åk. 9, HT18

Skapad 2018-08-29 16:03 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska
Med utgångspunkt i kapitlet People at Work i What's up 8 undersöker vi olika yrken, vilka förmågor som krävs i yrkena och annat som är relaterat till ämnesområdet. Vi kommer också arbeta med hur utbildning ser ut i olika engelsktalande länder.

Innehåll

Dessa mål utgår jag ifrån :

Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att varje elev

 • fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang
 • deltar aktivt i samtal och skriftlig kommunikation
 • använder engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,
 • läser olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper
 • reflekterar över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder och göra jämförelser
 • uttrycker sig varierat och säkert i skrift för att berätta, beskriva och förklara samt motivera

Så här gör vi i undervisningen:

 • vi läser olika sorters texter; ur läroböcker, faktatexter, skönlitterära texter, verser etc.
 • vi ser videoklipp och arbetar med innehållet
 • vi översätter glosor, pratar om synonymer och grammatik, skriver sammanfattningar och ritar bilder som underlättar förståelsen och vi pratar mycket engelska
 • vi tränar mycket i skolan samt har läxor för att underbygga vår förståelse (varje fredag)
 • ni gör inspelningar och uttrycker er kring ämnet

Detta kommer att bedömas (vad tittar jag efter):

Din förmåga att

 • förstå talad och skriven engelska
 • förstå och tillgodogöra dig texter av varierande slag och svårighetsgrad
 • hålla i en muntlig presentation med anpassning till instruktionerna och publiken
 • använda strategier för att lösa språkliga problem
 • skriva engelska korrekt, med hänsyn till tempus

  Det som också spelar in men som inte bedöms är att kunna...
 • självständigt och i grupp ta ansvar för arbetet och arbetsmiljön.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
People at Work

Förmågan att:

Ej godkänd nivå
->
->
->
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Eleven har svårt för att...
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Eleven har svårt för att...
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Formulera sig och kommunicera i skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Eleven har svårt för att...
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera och uttrycka sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formulera sig och kommunicera i tal. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Eleven har svårt för att...
I muntliga framställningar kan eleven formulera och uttrycka sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Eleven har svårt för att...
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Eleven har svårt för att...
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: