Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Planering 2018/19 åk 5

Skapad 2018-08-29 16:10 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F
Planering i NO för åk 5 18/19

Innehåll

Planering i NO för åk 5 18/19

 

v. 34-43  Biologi

                 Kroppen s. 22 – 43

                 Våra sinnen s. 44 – 67

Centralt innehåll Lgr 11: Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Kunskapskrav Lgr 11: Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

 

v. 45-49 Biologi

                Europas sista vildmark s. 6 – 21

Centralt innehåll Lgr 11: Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Kursplaner Lgr 11: Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. 

v. 50-51 Fysik/Teknik

                Energi s. 32 – 36 (Puls Teknik)

Centralt innehåll Lgr 11: Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Kursplaner Lgr 11: Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. 

 

v. 2-5 Fysik

           Energi s. 68 – 83

Centralt innehåll Lgr 11: Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Kursplaner Lgr 11: Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. 

 

 

v. 6 – 15 Kemi

                Kemi och miljö s. 84 – 101

Centralt innehåll Lgr11: Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Kunskapskrav Lgr 11: Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

v. 17-18 Fysik/Teknik

               Elektronik s. 46 – 54 (Puls Teknik)

Centralt innehåll Lgr11: Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor. Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Kunskapskrav Lgr11: enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Eleven kan också beskriva och ge exempel  energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

v. 19-23 Biologi

                Kust och hav s. 102 – 117

Centralt innehåll Lgr 11: Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Kursplaner Lgr 11: Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. 

 

Böcker:

Koll på NO 5

Puls Teknik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: