Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten

Skapad 2018-08-29 17:15 i Vasaskolan Ludvika
Vi arbetar med att läsa,skriva samtala med hjälp av arbetsmaterialet Diamantjakten.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Under årskurs 2 fortsätter vi följa Asta, Bea och Cesar i deras vardag och på äventyr med ABC-klubben. Vi kommer bland annat lära oss om grammatik, olika lässtrategier och att skriva olika typer av texter.

Innehåll

Vad vi ska lära oss

      Läsa

 • läsa en hel bok med enkel text på egen hand
 • rätta dig själv vid läsning
 • automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse
 • stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor om det som du har läst
 • använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
 • uppfatta den s.k röda tråden
 • koppla det lästa till egna erfarenheter

  Skriva
 • skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn
 • skriva läsligt för hand
 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva med visst flyt
 • göra mellanrum mellan orden
 • skriva med stor bokstav och punkt.
 • använda tankekarta som planering för ditt skrivande

  Kommunikativ förmåga
 • berätta i grupp och lyssna på andra
 • återberätta
 • sammanfatta
 • förklara så att andra förstår
 • ge och ta muntliga instruktioner
 • tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

Hur ska vi lära oss detta?

 • läsa ett kapitel i Diamantjakten läsebok varje vecka och arbeta med tillhörande sidor i arbetsboken.
 • arbeta med lässtrategier vid gemensam genomgång av ny läxa och vid högläsning
 • läsning av läsläxan i grupp och/eller enskilt
 • arbete i arbetsboken med bland annat grammatik och att skriva olika sorters texter
 • diskutera läsning och texters uppbyggnad

Hur du får visa vad du kan:

 • läsa för din lärare
 • visa att du har läsförståelse genom att arbeta med olika övningar i läsförståelse i arbetsboken
 • göra skrivuppgifter
 • delta i diskussioner, samtala i grupp och lyssna på andra
 • kunna samtala om en given text och återge innehållet

Vad som kommer att bedömas:

 • att du deltar och utför uppgifterna i Diamantjakten
 • din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: