Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förstå och använda tal 6

Skapad 2018-08-29 18:45 i Bodaskolan Älvkarleby
Grundskola 6 Matematik
Förstå och använda tal 6

I matematik arbetar vi utifrån en bok som heter Förstå och använda tal. I boken finns det diagnoser som du gör vid varje terminsstart. Utifrån vad du och din klass behöver utveckla på gruppnivå och enskild nivå anpassas undervisningen till det. Tillsammans i klassen väljer vi olika fokusområden som vi behöver träna på, men jag väljer också vad jag själv måste träna på och det blir mina IUP mål.

Vi bestämmer en tidsram på hur många veckor vi ska träna på våra fokusområden. Efter ett visst antal veckor får du några uppgifter som är skapade efter vilket fokusområde vi som klass hade eller utifrån dina IUP mål.

För att visa vad gruppen behöver utveckla och vad varje enskild individ behöver utveckla så använder vi gröna och röda rutor. Gröna rutor visar att du förstår och kan det som uppgiften syftar till, röd ruta visar att du behöver träna mer på det.

Här i matrisen nedan visar grön ruta att du kan och har förstått uppgiften, medan en vit ruta betyder att du behöver arbeta mer med det.

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Förstå och använda tal 6

Räkneord och antal
1. Uppräkning med stora tal. Använda positionssystemet för att lägga till med 1 till nästa hundratal. Exempel: 23 799 km och kör 1 km till.
2. Fortsätt talmönstret. Nedåträkning med tio i taget. Hundratals-övergång Exempel: 1215,1205,1195
3. Fortsätt talmönstret. Uppåt med decimaler, förbi en hel. Exempel: 0,3 0,6 0,9 1,2
Positionssystemet
4. Användning av positions-systemet. Ta bort 100. Tusentals-övergång. Exempel: Lisa har 1914 kr, hon ger 100 kr till Johanna. Hur mycket har Lisa sen?
5. Tal på tallinje 0-10 000 Exempel: Ungefär vad pekar pilen på?
Tal i bråkform
6. Bråk som del av mängd. Exempel: Finns 12 hjärtan. Ringa in 1/3 av hjärtana.
7. Samband mellan ett tal i bråkform och del av figur. Exempel: Du ser en figur. Måla 1/4 av figuren.
8. Vilket bråktal är störst. Exempel: 4/6, 4/7, 5/6
Tal i bråkform
9. Storlek på tal i bråkform på tallinje. Exempel: Markera 1/8 och 3/5 på tallinjen.
10. Tal i bråkform på linje. 1/8 är hälften av 1/4. Exempel: Du går en sträcka. Sätt ett kryss när du har gått 2/8 vägen.
Tal i decimalform
11. Positioner för decimaler, samband längdenheter. Exempel: Skriv 7 meter och 6 mm som meter.
12. Sambandet tal i decimalform och del av helhet i en delvis skuggad figur. Exempel: Hur stor del av rektangeln är skuggad? Ringa in rätt decimalform.
13. Tal decimalform på tallinje. Exempel: Markera 0,30 0,03 0,7 på en tallinje som är från 0 - 1
Tal i decimalform
14. Storleksordna (ringa in största decimaltalet). Exempel: Vilket tal är störst? 4,09 eller 4,3
15. Storleksordna (ringa in största decimaltalet). Exempel: Vilket tal är störst? 4,09 eller 4,3
Tal i bråkform, decimalform och procentform
16. Grundläggande förståelse för procent. Vad 100 % menas av totala mängden. Exempel: Om jag har 120kr och ger 100% till min mamma, hur mycket pengar har jag då kvar?
17. Procent. Hälften. Exempel: Om jag blandar 3 dl mjöl och 3 dl mjölk i en skål. Häller sedan hälften av smeten i en annan skål, hur stor del är då mjöl i den nya skålen?
Multiplikation och division, olika representationer
18. Sambandet mellan räknehändelse och ett uttryck. Välja lämplig metod. Exempel: Per köper 4 pennor för 18 kr styck. Hur kan han räkna ut det? 4x20 ta bort 8 eller 4x20 ta bort 2
19. Formulera rimligt uttryck till ett givet svar. Exempel: Pelle löser en uppgift och får svaret 4, med 2 rest. Hur kan uppgiften se ut?
20. Proportionalitet i ett praktiskt sammanhang. Exempel: Mohammed lägger 4 stenar på rad, raden är 80 cm lång. hur lång blir raden om han istället använder 6 stenar?
Huvudräkning
21. Multiplikation Exempel: 7 x 8 =
22. Subtraktion Exempel: 120 - 80 =
23. Addition med tal i decimalform. Exempel: 0,7 + 0,5
Huvudräkning
24. Multiplikation Exempel: 40 x 60 =
25. Division Exempel: 180 / 30 =
26. Subtraktion med två tvåsiffriga tal. Exempel: 56 - 14 =
Huvudräkning
27. Addition med två tvåsiffriga tal. Exempel: 33 + 78 =
28. Multiplikation, ett tvåsiffrigt och ett ensiffrigt tal. Exempel: 43 x 3
29. Hälften. Halvera i huvudet. Exempel: Hälften av 78
Huvudräkning
30. Division, ett tvåsiffrigt tal dividerat med ett ensiffrigt i huvudet. Exempel: 68 / 4 =
Skriftlig beräkning
31. Addition med tiotalsövergång. Exempel: 57 + 168 =
32. Subtraktion med växling. Exempel: 671 - 182 =
33. Addition med tal i decimalform med olika antal decimaler. Exempel: 2,8 + 0,18 =
Skriftlig beräkning
34. Subtraktion med enkla bråk. Exempel: 6/8 - 2/4 =
35. Multiplikation, ett tvåsiffrigt tal och ett ensiffrigt tal. Exempel: 48 x 4 =
36. Skriftlig division. Exempel: 212 / 6 =
Skriftlig beräkning
37. Multiplikation, med ett ensiffrigt tal och ett tal med en decimal. Exempel: 3,2 x 4 =
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: