Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och Text, Reklam, LPP åk 6 BILD

Skapad 2018-08-29 18:53 i Bodaskolan Älvkarleby
Bild och text, analys av reklambilder, skapande av reklam med bild och text
Grundskola 4 – 6 Bild
Under sex veckor framöver kommer vi att arbeta med arbetsområdet reklam i ämnet bild. Genom projektet kommer du att utveckla kunskaper om reklam. Du kommer även att undersöka och diskutera begreppet reklam. I arbetsområdet kommer du även att lära dig om begreppet bildanalys.

Innehåll

 

Arbetsformer: Enskilt- och grupparbete
Tid: 6 lektioner om 50 minuter

SYFTE & KONKRETA MÅL

Syftet med undervisningen är att eleven ska få möjlighet att utveckla förmågan att

 • UNDERSÖKA olika ämnesområden med bilder
 • ANALYSERA historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Efter avslutat arbetsområde ska eleven:

 • ha skrivit en bildanalys och analyserat en valfri reklambild
 • framställt en reklamannons för valfri vara eller tjänst

CENTRALT INNEHÅLL

Det centrala innehåll är som kommer att bearbetas under detta arbetsområde är:

UNDERVISNING

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna diskutera och titta på olika reklambilder och filmer. Vi kommer att gå igenom tillsammans hur man gör en bildanalys. I projektet kommer vi att gå igenom och diskutera reklam, hur det påverkar oss på olika sätt och reklamens syfte.

BEDÖMNING

Det som ligger till grund för bedömningen är:

 • processen, dvs arbetet under lektionstid, planering i form av skisser och utkast
 • elevens slutresultat

Matrisen visar de kunskapskrav som eleven kommer att bedömas efter:

Uppgifter

 • Reklambild

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Bild åk 4-6

INFORMATIONSHANTERING

HUR?
E
D
C
B
A
Idéutveckling
hur du jobbar fram idéer & hur självständigt du är i arbetet med det
återanvänder och inspireras av andra bilder bidrar till att få idéer i arbetet
återanvänder och inspireras av andra bilder utvecklar delvis egna idéer
återanvänder och inspireras av andra bilder utvecklar bara egna idéer
Drivkraft
i vilken utsträckning du får arbetet att gå framåt på egen hand
kan hjälpa till att få arbetet att gå framåt
kan arbeta självständigt med lite vägledning
kan helt på egen hand

KOMMUNIKATIV OCH METAKOGNITIV FÖRMÅGA

HUR?
E
D
C
B
A
Presentation
hur väl du anpassar dina presentationer till syfte och sammanhang
presenterar arbeten viss anpassning
presenterar arbeten relativt god anpassning
presenterar arbeten god anpassning
Reflektion
hur utvecklade och komplexa dina reflektioner och tankar är
enkla tankar enkla samband
utvecklade tankar ganska komplexa samband
välutvecklade tankar komplexa samband

ANALYSFÖRMÅGA

HUR?
E
D
C
B
A
Analys
hur utvecklat och underbyggda dina reflektioner och resonemang är
enkla och till viss underbyggda resonemang
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: