Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-29 20:18 i Okome skola Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Under de första veckorna på höstterminen kommer du att få lära dig om hur ett val i Sverige går till och om några olika partier. Du kommer också få lära dig om skillnader mellan demokrati och diktatur och att träna på att framföra dina åsikter. Vi kommer att göra egna partier och valaffischer samt få pröva på hur det känns att rösta.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer i detta arbetsområde få lära dig om skillnader mellan demokrati och diktatur. Vi kommer att bekanta oss med vårs största partier och dess partiledare och partisymboler i Sverige. Vi lär oss om hur valet i Sverige fungerar och varför man har val. Du ska öka din förståelse för hur en demokratisk process fungerar i klassrummet och i samhället.

Bedömning - vad och hur

 • du deltar aktivt i diskussioner, samtal och redovisningar
 • du lyssnar och respekterar klasskamraters åsikter och tankar

 • du kan argumentera för en sak
 • du kan berätta om några skillnader mellan demokrati och diktatur
 • du kan berätta om några av Sveriges partier, partiledare och om deras "partilinje"
 • du kortfattat kan beskriva hur ett val i Sverige går till

Jag kommer att bedöma hur du deltar i våra samtal och diskussioner, svarar på frågor och muntligt redovisar för klassen.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samtal, diskussioner och titta på film. 

Vi kommer att bilda egna partier, göra valaffischer och pröva på att rösta

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: