Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-29 20:43 i Främbyskolan Falun
Valet 2018. Politiska partier, regering och riksdag. Hur demokratiska beslut fattas.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Den 9 september är det val i Sverige.Du kommer att få lära dig om vilka olika politiska partier vi har i Sverige, och vad de tycker i några olika frågor. Du kommer få lära dig hur det går till att rösta, vem som får rösta och vad riksdag och regering är för något. Du kommer också få lära dig lite om val till landsting och kommun.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • känna till hur en demokrati fungerar.
 • känna till hur valet går till i Sverige.
 • känna till vilka de största politiska partierna är och vad de står för.
 • kunna berätta om regeringens och riksdagens uppdrag.
 • förstå och använda begreppen demokrati och diktatur. 

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar.
 • undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor.
 • läsa faktatexter om partier, riksdag och regering samt demokrati.
 • arbeta ensamsamt i grupp

 

Material vi kommer använda oss av:

 • Boken PULS-Samhällskunskap
 • Powerpoint presentationer
 • Lilla Aktuellt-valet
 • UR-filmer

 

Bedömning

Du visar att du når våra mål genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.
 • du kan berätta om regeringen och riksdagen.
 • du kan berätta om Sveriges politiska partier.
 • du kan förklara viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Bedömning valet 2018

Val och demokrati

 • Sh  4-6   Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6   Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta kunskaper
Hur du berättar om demokrati, hur ett val går till och de olika partierna
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut och några politiska partier. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut och kunskaper kring de politiska partierna. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut och goda kunskaper om de politiska partierna. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Begrepp
Att du använder begreppen som vi går igenom i texter och samtal
Du kan med stöd använda begrepp på ett fungerande sätt när du beskriver hur demokratin i Sverige är uppbyggd och fungerar.
Du kan använda begrepp på bra sätt när du beskriver hur demokratin i Sverige är uppbyggd och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur demokratin i Sverige är uppbyggd och fungerar.
Diskutera
Att du är med och diskuterar, lyssnar och kommer med egna argument( åsikter)
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: