Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken

Skapad 2018-08-29 22:25 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
Få ökad kunskap om din omvärld och om olika yrken inför framtiden.

Innehåll

Vi kommer i två veckor att arbeta med olika yrken på svenskan och samhällskunskapen. Syftet med detta är att ni ska få ökad kunskap om er omvärld och olika yrken inför framtiden.

 

Vi kommer att arbeta på flera olika sätt. Vi kommer att ta reda på fakta om yrken genom att söka information på internet samt genomföra en intervju med en vuxen person.

Vi kommer även att samtala om yrken samt lära oss att skriva CV och ett personligt brev.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6

Matriser

Sv Sh SvA
Diagnosmaterial Språket på väg åk 6-9 SAMTALA

SAMTALA

Förnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala själv och samspela
Hur du yttrar dig i samtalet
Du deltar sparsamt i samtal.
Du deltar aktivt i samtal.
---------------------
Du är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtal. Du vänder dig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt.
Du behöver stöd för att delta i samtalet.
Du kopplar det du säger till ämnet och till vad någon annan har sagt.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att t.ex. kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Lyssna – reflektera och samspela
Hur du lyssnar på andra
Du visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att till exempel nicka och ”hm:a”.
Du visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att säga något, t.ex. ”Jag håller med”.
Du visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra.
Du visar att du lyssnar – reflekterar och samspelar – genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser.
Du försöker följa genrens mönster.
Du följer genrens mönster något mekaniskt.
Du följer genrens mönster på ett levande sätt.
Du utvecklar genrens mönster på ett kreativt sätt.

Sv Sh SvA
Skriva brev

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen för hur man skriver ett brev.
Eleven följer instruktionen för hur man skriver ett brev.
Eleven följer instruktionen för hur man skriver ett brev.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t ex genom styckeindelning, styckemarkering. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar brevet. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar brevet väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: