Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering Forssaklackskolan år 7

Skapad 2018-08-30 07:46 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Fokus på: Kartan, karttecken, passa kartan m.m
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Tillfällen till orientering finns överallt och att kunna orientera och förstå en karta är en viktig kunskap. Tex. när du ska hitta din favoritbutik i storstaden, när du ska veta vilken tunnelbana du ska ta, när du ska ta dig till ditt älgpass i skogen, när du spelar Pokemon Go eller när du behöver förstå din GPS.

Innehåll

Centralt innehåll

Innehåll

följande delar kommer genomföras under momentet: 

1. Kartkunskap

Ni kommer repetera karttecken och begrepp som berör orientering. Exempel: Hur kartans skala fungerar,  hur man passar kartan, hur man kan tänka kring ledstänger osv.

2. Orientera

Vi orienterar efter olika slags kartor. Tex. Skolgårdskarta, stadskarta, skogskarta, GPS-karta.

 

Bedömning

Bedömning av momentet kommer ske genom följande: 

- Observationer vid lektionstillfällen

- Samtal och uppföljningar vid övningar

- Teoretiska uppgifter

- En orienteringsövning/bana i okänd terräng.

Uppgifter

  • Inläsningsmaterial och övningar

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
    Idh  7-9

Matriser

Idh
Orientering

F
E - nivå
C - nivå
A - nivå
Orientering
Eleven har ej nått upp till kunskapskraven för E - nivå
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Idh
Självvärdering orientering Forssaklackskolan

Grundläggande nivå (E)
Utvecklad nivå (C)
Välutvecklad nivå (A)
Orientera
Eleven kan orientera på enkel nivå och orienterar med viss säkerhet.
Eleven kan orientera med viss förtrogenhet och orienterar med god säkerhet.
Eleven kan orientera med stor förtrogenhet och orienterar med mycket god säkerhet.
Karttecken
Eleven har viss kännedom om karttecken och känner till några karttecken.
Eleven har god kännedom om karttecken och känner till flera karttecken.
Eleven har mycket god kännedom om karttecken och känner till flertalet av karttecknen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: