Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö

Skapad 2018-08-30 08:05 i Förskola Klockarstugan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
”Vår närmiljö” är något som barnen undersöker flera gånger om dagen i den fria leken, de upptäcker allt från ändrade färger på träd och buskar till olika insekter och djur. För att vidare utmana barnen i upptäckandet kopplar vi arbetet till superhjältar och erbjuder barnen att se naturen ur fler aspekter och kanske kan vi tillsammans upptäcka och utforska nya saker?

Innehåll

Barnens intressen och Nuläge

 

”Vår närmiljö” är något som barnen undersöker flera gånger om dagen i den fria leken, de upptäcker allt från ändrade färger på träd och buskar till olika insekter och djur.  Vi tänker börja med att hitta djuren vid förskolan och i skogen utanför och utifrån det skriva fakta, målade bilder och sjunga sånger och ramsor om det utvalda djuret. Kan vi hitta djurens bo? Eller så forskar vi vidare om hur djuret bor och vad den äter. Syftet är att barnen ska öka sin förståelse för djuret eller växten samt hur vi individer kan värna om naturen och dess levande miljö.

 

Syfte och mål

Syfte är att barnen ska bekanta sig med naturen och utifrån olika uppdrag upptäcka och se naturen ur flera olika aspekter.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 •  
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- värnar om djur och växter genom att visa respekt och omsorg.

- utforskar djur och växter- söker information och undersöker.

- genom att fotografera och söka information samt återberätta saker om naturen.

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

Vi tänker oss att superpoliserna (1-3 år) kommer arbeta med att en i gruppen får fotografera vad som syns i naturen – när vi kommer tillbaka till förskolan projiceras eller skrivs bilderna ut från utforskande och barnen återberättar vad de ser i naturen. En pedagog dokumenterar vad som sägs och upptäcks. Under utflykten kommer också en låda med en superhjälte på besök – han kan ge oss uppdrag i naturen som att hitta ett rött bär eller ett grönt blad.?

I superhjälteteamet (4-5  år) kommer barnen arbeta med att få uppdrag av en superhjälte. Kanske vill Elsa att vi ska hitta is och undersöka dess fenomen? Eller så vill Spiderman att vi ska leta kåda i skogen och se om vi kan tillverka slimefunktioner; hur fungerar det och varför finns det? Uppdragen kommer att komma i varierad ordning utifrån vårt superkraftalfabet och vi kommer att följa karaktärerna en eller flera veckor beroende på intresse.  Ett barn är ansvarig för att dokumentera den karaktär som finns under varje bokstav.

 

Förutsättningar - arbetet fortgår under hela terminen, barnen kommer arbeta i gruppen om 12 i varje eventuellt även den indelad i två grupper. En pedagog för varje grupp är ansvarig för dokumentation och förberedelser för varje aktivitet.

 

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Barnen kommer själva att dokumentera och ställa frågorna som vi gemensamt söker svar på. Dokumentationen kommer att sitta intill superkraftalfabetet i form av ett A4 med bilder och eventuellt text. Dokumentation kommer även att ske på unikum.

 

Förberedelser -

Superpoliserna; laddad kamera, eller lärplatta, eventuellt fotoapp.
Förberedelser med uppgifter från superhjältarna. Superhjältarnas uppdrag ska vara kopplat till något som har med superhjältarna att göra exempelvis Spiderman; kan ni hitta en spindel eller något rött.

Se till att ha en spännande låda som fångar barnens intresse.

Hjälteteamet; Uppdrag av superhjältarna, ett tips är att använda sig av karaktärerna kopplat till årstiderna, så att man arbetar med Spiderman när man fortfarande kan finna spindelnät i naturen, eller Elsa när det är snö och is. Vi kommer arbeta med att ta fram 5 planeringar med karaktärer åt gången och sedan utveckla fler idéer utifrån det barnen gör och säger med de uppdragen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: