Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superpoliserna - språk - boksamtal

Skapad 2018-08-30 08:36 i Förskola Klockarstugan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Genom Wirsen´s sagor kommer vi arbeta med att komma i kontakt med våra egna och andra människors känslor. Vi vill ge gruppen en god förutsättning att få en god sammahållning och ge varje individ en grund till att förstå sina egna känslor och kunna sätta ord på det man känner.

Innehåll

arnens intressen, Var är vi? Nuläge

I varje liten individ finns mycket känslor som är svåra att ge uttryck för. Många barn i gruppen känner mycket och vill förmedla sina känslor via ord och agerande. Det är utmanande att tillsammans leka, skapa relationer och förstå varandras olikheter - därav vill vi arbeta med känslor och på så vis skapa goda förutsättningar för barnen att skapa en god sammanhållning för gruppen och goda förutsättningar för varje individ att förstå sig själv och andra.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - öva på att förstå innehållet i en saga och koppla till sig själv genom att framföra sina egna tankar och åsikter.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 •  
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- genom skapande uttrycker olika känslor.

- lyssnar på sagan och visar förståelse genom grimaser, uttryck, återberättande, koppla till sig själva o.s.v.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

Vi tillämpar läsning av sagorna, vi ställer öppna frågor både under och efter läsning. Frågorna kan vara framåtblickande, bakåtblickande, kopplade till omvärlden, andra böcker, filmer och egna erfarenheter.

Den känslan vi läst om kommer vi sedan att koppla till musik - låt barnen måla med de färger som de kopplar till känslan. Vad händer inom oss? Måla när du kände känslan? Vad hände och hur kändes det?

 

Förutsättningar; Onsdagar, ateljen, 1-3 år, en pedagog ansvarar för att läsa och måla med några barn i taget (gruppen har 12 barn), 1 timme i veckan, vad händer i vår kropp. .

Dokumentation -
Delar av sagan sätts upp och bredvid sätts barnens målade teckningar upp, kommenterarer skrivs ned och de sätts upp vid dokumentationen. Varje känsla dokumenteras på unikum.

Förberedelser

Kopiera antingen delar av sagan eller sätt upp känslan.
förbered musik  och se till att det finns papper, material tillgängligt.

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: