Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen och naturen om hösten

Skapad 2018-08-30 08:54 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Biologi
Under vårt arbete om skogen och hösten kommer vi att arbeta undersökande genom fältstudier, faktasökning och diskussioner. Vi kommer att få svar på frågor som: Vad händer med ett dött djur i skogen? Vad menas med bytesdjur? Varför fäller träden sina löv på hösten? Var tar svalorna vägen på hösten?

Innehåll

UNDERVISNING

  Under arbetsområdet kommer vi att ta reda på och lära oss:
 • Varför lövträden tappar sina blad.
 • Varför löven ändrar färg.
 • Vad som händer med löven på marken.
 • Namnge några svampar.
 • Ge exempel på hur olika frön sprids.
 • Om någon näringskedja i skogen.
 • Varför en del fåglar flyttar.
 • Vad som händer med ett dött djur i skogen.
 • Olika skogstyper, var dom växer och varför.
 • Bli experter på ett djur som vi kan hitta i skogen.

    

Så här kommer vi arbeta:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner kring frågor om vad som händer i naturen på hösten.
 • Läsa faktatexter gemensamt och enskilt samt söka information från olika källor, svara på frågor och lära från bland annat vår lärobok ”Koll på NO”.
 • Se på filmer.
 • Vi kommer att träna på att använda begrepp inom arbetsområdet såsom; nedbrytare, förmultna, klorofyll, bytesdjur, näringskedja, barrskog, lövskog, blandskog, fröspridning.
 • Vi kommer att genomföra enkla undersökningar, där du kommer att träna dig på att planera din undersökning och använda utrustningen på ett säkert sätt.
 • Du kommer att få dokumentera dina undersökningar i text och bild, enskilt och gemensamt, där tränar vi på att dokumentera med hjälp av biologins begrepp.
 • Vi repeterar genom olika kahoots
 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Planera och genomföra enkla undersökningar och fältstudier.
 • Dokumentera dina undersökningar och fältstudier i text och bild.
 • Berätta om biologins sammanhang med hjälp av de begrepp vi lärt oss. T.ex. genom att förklara varför träden tappar sina löv och vad som händer med löven på marken.
 • Förklara följande begrepp: nedbrytare, förmultna, klorofyll, bytesdjur, näringskedja, barrskog, lövskog, blandskog, fröspridning).
 • Söka information och berätta om ett djur där du ska använda minst två olika källor.
 • Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Samtala och diskutera vid olika frågor om naturen

 

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar vid samtal och diskussioner, framför dina åsikter och använder dig av de begrepp som du har lärt dig.
 • Du använder information i diskussioner och texter, för att berätta om och förklara vad som händer i naturen på hösten.
 • Du genomför fältstudier och undersökningar där du redovisar och dokumenterar din arbetsgång.
 • Skriva en faktatext om ett djur som lever i skogen, du använder minst två olika källor.
 • Du svarar på några frågor vid arbetsområdets slut.

Uppgifter

 • Flyttfåglar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: