Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria årskurs 9

Skapad 2018-08-30 09:22 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 9 Svenska
Syftet med arbetsområdet är att du ska få kunskap om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt dialekter. Vi kommer även att jämföra svenskan med närliggande grannspråk och beskriva likheter och skillnader.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Reflektera över varför vi pratar som vi gör idag. Varifrån kommer svenskan och vilka likheter finns det med andra språk?
 • Diskutera språkets förändring historiskt och hur framtiden kommer att se ut.

Bedömning - vad och hur

 • Delaktighet i diskussioner och samtal under lektioner.
 • Redovisning av låneord, dialekt eller något annat i arbetsområdet.

Undervisning och arbetsformer

 • Se film om det svenska språket.
 • Diskussioner, reflektioner och övningar om: ords betydelse, nya ord, låneord, dialekter, grannspråk och minoritetsspråk.
 • Läsa texter (äldre svenskt språk, norska och danska), göra sammanfattningar och återberätta för varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: