Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Är du källkritisk och nätsmart?

Skapad 2018-08-30 11:08 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Är allt sant som vi läser på nätet och i andra källor? Hur tänker du när du läser tidningar, böcker och surfar runt på nätet? Vad bör vi tänka på och hur kan vi hjälpa oss själva och andra att vara mer källkritiska? I det här arbetsområdet får du verktyg som lotsar dig i ett tankesätt kring sant och falskt och som lär dig att bli källkritisk och därmed riktigt nätsmart - en förmåga som vi alla behöver besitta!

Innehåll

Så här arbetar vi med arbetsområdet

 • Vi tittar på filmer och läser texter om hur man är källkritisk.
 • Vi arbetar med olika filmer och texter för att kritiskt granska information vi hittar i olika typer av källor.
 • Vi samtalar om källkritik och vad det innebär att vara källkritisk.
 • Vi arbetar med olika uppgifter om källkritik, t ex i loopen "Är du källkritisk och nätsmart?"

 Så här visar jag att jag kan

 • Jag söker, väljer ut och sammanställer information.
 • Jag ger exempel på trovärdiga källor och inte trovärdiga källor.
 • Jag ger argument för och emot användning av olika källor.
 • Jag berättar om konsekvenser av att tro på källor som inte är sanna.
 • Jag förklarar och använder några av begreppen källa, källkritik, upphovsman, budskap, granska, nätsmart, förstahandskälla, andrahandskälla, sociala medier, viral och viralgranska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sh
Källkritik

---------->
---------->
Söka, välja ut och sammanställa information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
 • Sh  E 6
 • Sv  E 6
Med hjälp av pedagog söker, väljer jag ut och använder information från en utvald källa.
Jag söker, väljer ut och använder information från en utvald källa.
Jag söker, väljer ut och använder information från flera utvalda källor.
Resonera och argumentera
Eleven för enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
Med hjälp av pedagog ger jag ett exempel på att en källa är trovärdig. Med hjälp av pedagog ger jag ett exempel på att en källa inte är trovärdig.
Jag ger ett exempel på att en källa är trovärdig. Ex: Den här källan är trovärdig, eftersom... Jag ger ett exempel på att en källa inte är trovärdig. Ex: Den här källan är inte trovärdig, eftersom...
Jag ger flera exempel på att en källa är trovärdig. Ex: Den här källan är trovärdig, eftersom ... och ... Jag ger flera exempel på att en källa inte är trovärdig. Ex: Den här källan är inte trovärdig, eftersom ... och för att ...
Med hjälp av pedagog ger jag ett argument för att använda en utvald källa. Med hjälp av pedagog ger jag ett argument emot att använda en utvald källa.
Jag ger jag ett argument för att använda en utvald källa. Ex: Den här källan är bra att använda för att... Jag ger ett argument emot att använda en utvald källa. Ex: Den här källan är inte bra att använda för att...
Jag ger flera argument för att använda en utvald källa. Ex: Den här källan är bra att använda för att... och för att... Jag ger flera argument emot att använda en utvald källa. Ex: Den här källan är inte bra att använda för att ... och för att ... Jag ger minst ett exempel på konsekvenser av att använda en källa som inte är sann.
Begrepp
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
Med hjälp av pedagog förklarar och använder jag begreppen källa, källkritik, upphovsman, budskap, granska och nätsmart.
Jag förklarar och använder begreppen källa, källkritik, upphovsman, budskap granska och nätsmart.
Jag förklarar och använder begreppen källa, källkritik, upphovsman, budskap, granska och nätsmart. Jag förklarar och använder dessutom begreppen förstahandskälla, andrahandskälla, sociala medier viral och viralgranska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: