👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2018-08-30 12:42 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Fysik
Du kommer under de närmaste veckorna att arbeta med temat Universum. Temat bygger på boken "Koll på No - 6". Du kommer att få en liten inblick i universums tillkomst enligt Big Bang teorin. Du kommer att lära dig några kända stjärnbilder samt planeterna i vårt solsystem. Varför årstiderna växlar kommer du att få lära dig samt om människans strävan att komma upp i rymden.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning.

Kunskapskrav

 Eleven beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Se vad ska bedömas?

Centralt innehåll

 • Fy 4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy 4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Fy 4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy 4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.

Hur ska eleven lära?

Med hjälp av boken Koll på No

Med hjälp av aktivitetsboken Koll på No

Med hjälp av kartan

Med hjälp av praktiska läromedel

Med hjälp av att studera verkligheten

Med hjälp av film, internet och andra digitala hjälpmedel

 

Bedömning;Vad ska bedömas?

Eleven känner till vad en stjärnbild är.

Eleven känner till hur människans världsbild har förändrats.

Eleven kan förklara hur det blir dag och natt, vad en månad är och varför vi har olika årstider.

Eleven vet vilka planeter som finns i vårt solsystem och kan ge exempel på några himlakroppar i universum.

Eleven kan berätta hur man kunde mäta tid förr.

Eleven vet vad satelliter är och vad de används till.

Eleven kan berätta något om människans strävan upp i rymden.

 

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförandet av olika uppgifter.

När ska det bedömas?

Kontinuerligt under HT-18