Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarprat

Skapad 2018-08-30 13:15 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Sommar i P1 är ett av Sveriges mest älskade radioprogram med miljontals lyssnare. Konceptet är enkelt: en intressant person berättar om sitt liv, sina upplevelser och tankar i drygt en timme varvat med valda musikstycken. Programmet har sänts sedan 1959 och nu ska du få göra ett eget program på ca 5-10 minuter.

Innehåll

MÅL

Du ska utveckla din förmåga att:

formulera dig och kommunicera i tal och skrift

- Du planerar, skriver manus och spelar in ett radioprogram där du själv är sommarpratare, med hjälp av datorns funktioner.

anpassa språket efter olika syften och sammanhang 

- Du anpassar ditt språk så att det fungerar i det sammanhang där sommarpratet ska presenteras. Du disponerar ditt program, det vill säga ordnar innehållet på ett sådant sätt att det blir intressant och lätt att förstå för den som lyssnar.

 

ARBETSFORMER

- Vi lyssnar på ett sommarprat och samtalar kring detta.

- Egna funderingar och samtal i små grupper kring vad ett sommarprat kan innehålla.

- Egen tankekarta kring sitt eget sommarprat.

- Skriva sitt eget manus.

- Respons på manuset.

- Spela in sommarpratet.

BEDÖMNING

Sommarpratet ska spelas in och bedömas enligt kunskapskraven. Arbetet ska göras på lektionerna. Se kunskapsmatris och inlämningsdatum för uppgiften i Classroom.

Uppgifter

 • Inlämning fredag v. 37: sommarprat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Matris - sommarprat

Förbereda och genomföra muntlig framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikation
Ditt sommarprat är till stora delar begripligt för lyssnarna. Din text är uppbyggd så att man i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet. Det saknas viss struktur och tydlighet som gör att det ibland blir svårt att följa med i sommarpratet.
Ditt sommarprat är begripligt för lyssnarna eftersom texten är uppbyggd så att man tar till sig och förstår innehållet. Du visar viss an passning till mottagaren och syftet genom att tala tydligt och visa engagemang.
Ditt sommarprat är begripligt och kommunicerar väl med lyssnarna. Du visar relativt god anpassning till mottagaren och syftet genom att titta upp, tala tydligt och presentera ditt innehåll på ett intresseväckande sätt eller engagerat sätt. Det gör du t ex genom att använda inlevelse och olika röstlägen.
Ditt sommarprat är begripligt och kommunicerar mycket väl med lyssnarna. Du visar relativt god anpassning till mottagaren och syftet genom att titta upp, tala tydligt och presentera ditt innehåll på ett intresseväckande sätt eller engagerat sätt. Det gör du t ex genom att använda inlevelse och olika röstlägen. Ditt sommarprat har en struktur och ett innehåll som visar kreativitet och språklig säkerhet.
Språk
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för mottagarna ex. ordval
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagaren ex. ordval
Du använder ett väl fungerande och varierat språk för ämnet och mottagarna tex. ordval.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: