👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och tryck- så formas vår planet Fysik och Teknik, 7a och 7b, v 34-43

Skapad 2018-08-30 13:57 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6
I detta arbetsområde ska du få lära dig vad krafter och tryck är och hur det påverkar oss i vår vardag. Inom fysiken kallas detta område Mekanik, vilket i grunden är samma ord som läran om maskiner. Något som rör sej och att förstå hur det rör sej och varför det rör sej och dra nytta av den kunskapen. Så har vi kunnat bygga flygplan, resa till månen, skydda oss mot översvämningar, veta hur vädret ska bli och bygga hus som skyskraporna i New York och Turning Torso. Mekanik är den mest grundläggande delen av fysiken. Den har sysselsatt både Newton och Einstein som är de två stora förgrundsfigurerna i att utveckla modeller för krafter och rörelser och begrepp som massa, tid och rum. Vi lär oss om tillämpningar både inom geofysik- jordskorpans invecklade utveckling- och inom meteorologi och hydrologi - väder, vind och vatten. Kapitel 6 ”Rörelse och kraft” på sidorna 166-195 i Spektrum Fysik-boken och kapitel 7 ”Tryck” på s 196-217. Vi kommer även gå igenom grundbegrepp inom mekaniskt arbete, lägesenergi och rörelseenergi. Många vuxna vet inte skillnaden mellan effekt och energi men det ska ni få lära er. Står i Kapitel 9 s 252-260. Spektrum Fysik finns även att lyssna på (streama) på: https://digitalt.liber.se/ljudmaskin/#/spektrum_fysik (tryck sen på kapitel 6 respektive kapitel 7 och kapitel 9 så kommer du fram och kan lyssna på de olika kapitlen). I tekniken kommer vi bygga och använda enkla maskiner och lära oss om Isaac Newton. Det var han som gjorde de upptäckter om kraft och rörelse som idag är grundläggande fysik. Vi kommer också designa och bygga en raket och fundera över hur den flyger bäst. Finns en del filmer på Youtube som kan hjälpa er, här är några exempel: - https://www.youtube.com/watch?v=IpyVV2p9ABY - https://www.youtube.com/watch?v=cJyuXkPLIek - https://www.youtube.com/watch?v=GLwSErKFCQk - https://www.youtube.com/watch?v=yo4TA-3EhUE På SLI.se finns följande filmer (har ni inget konto så säg till så löser vi detta): Mekanik 1, Tryck i gaser och vätskor, Isaac Newton och gravitationen Men allra först ska ni få ta NO- körkortet, lära er hur man arbetar vetenskapligt och i ett laboratorium, hur man hanterar eld och farliga kemikalier och hur man skriver en Labb- rapport efter alla konstens regler.

Innehåll

Förmågor att utveckla/Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik och teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att:

   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta

ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

   undersöka olika tekniska lösningar i vardagen

   genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

   dokumentera arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter.

 

http://web.kristinehamn.se/skola/gustav/technology/fysikens%20lagar/krafter%20pa%20ett%20lutande%20plan/Plan_Hjul_normalkraft_600.pngNär vi arbetat med detta område ska du:

·         Veta vad krafter är

·         Kunna förklara hur de påverkar oss i vår vardag

·         Veta vem Newton var och vad han trodde om vissa äpplen

·         Veta vad tryck är

·         Veta vad som menas med arbete i fysikalisk mening

·         Förstå enkla maskiner och hur de fungerar

·         Förstå skillnaden mellan energi och effekt

·         Kunna Mekanikens gyllene regel

·         Känna till och kunna förklara begreppen

o   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/GPS-24_satellite.pngTröghet

o   Friktion

o   Luftmotstånd

o   Tyngd, Vikt och Massa

o   Motkraft

o   Stödyta, Lodlinje och Tyngdpunkt

o   Centrifugalkraft och Centripetalkraft

o   Acceleration och Fritt fall

o   Tryck och Lufttryck

o   Arkimedes princip

o   Kommunicerande kärl, lågtryck och högtryck

o   Enkla maskiner

o   Arbete och Effekt

o   Energi och energiomvandlingar

Hur visar du vad du lärt dig?
Skriftligt prov, läxförhör och andra redovisningar, konstruktionsövning och teknisk dokumentation samt hur du genomför laborationer.

Vi arbetar mot målen i 9:an, se Matris nedan. 

Matriser

Använda fysikens begrepp, teorier och modeller

Genomföra systematiska undersökningar

Nivå 1: Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Nivå 2: Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter Nivå 3. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Nivå 1
Eleven har grundläggande kunskaper om krafter och rörelser och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och rörelser och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Nivå 2
Eleven har goda kunskaper om krafter och rörelser och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och rörelser och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Nivå 3
Eleven har mycket goda kunskaper om krafter och rörelser och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och rörelser och visar då på komplexa fysikaliska samband. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Aspekt 1